Herning Historie

Vildbjerg gamle træ (plantet 1835)

Det gamle træ. På kirkepladsen ved Bredgade står det gamle asketræ, som i 1835 blev plantet af daværende lærer Damgårds søn Ludvig. De var tre brødre, der hver især plantede et træ, men kun Ludvigs træ overlevede. Træet har således fejret 170-års fødselsdag.

Træet er gennem årenes løb blevet studset, og der er fjernet større grene, men især er der værnet om hovedstammen med beskyttende jernstakit. Billedet er fra omkring 1908 og viser bl. a. hotellets kørestald og især, hvor meget træet fylder i gadebilledet.

I 1742 blev Vildbjergs første skole bygget lidt nordøst for kirken. I 1840 blev der bygget en ny på nuværende Bredgade 16. Den blev udvidet i 1884 og afløst af den nye skole i 1908. Den var så dyr og flot, at man afsatte de fleste sognerådsmedlemmer. Sognerådet i 1908 kunne ikke vide, at denne nye skolebygning formentlig ville bestå, selvom elever og lærere flyttede til andre lokaliteter.

Lokalarkivet.

Det gamle træ, som står på kirkepladsen, en beskeden plads mellem Bredgade og kirkegårdsmuren er her fotograferet i sin fulde pragt en sommerdag omkring 1900. Såvel hestevogne som de få biler kunne snige sig under grenene.

Det gamle træ, som står på kirkepladsen, en beskeden plads mellem Bredgade og kirkegårdsmuren er her fotograferet i sin fulde pragt en sommerdag omkring 1900. Såvel hestevogne som de få biler kunne snige sig under grenene.

Førstelærer Thomas Thomasen havde i 1895 gymnastik med eleverne. på kirrkepladsen umiddelbart ved siden af det gamle træ. Måske har det været en kdd omgang. På den anden side af vejen ligger den skole, som blev bygget iu 1840.

Førstelærer Thomas Thomasen havde i 1895 gymnastik med eleverne. på kirrkepladsen umiddelbart ved siden af det gamle træ. Måske har det været en kdd omgang. På den anden side af vejen ligger den skole, som blev bygget iu 1840.

Den gamle kirke havde en levetid fra omkring år 1200 til 1905. Kirken er fotograferet i 1900, Fotogtafen står på hjørnet af kirkegade og bredgade med udsigt til mejeriet bygget i 1899.

Den gamle kirke havde en levetid fra omkring år 1200 til 1905. Kirken er fotograferet i 1900, Fotogtafen står på hjørnet af kirkegade og bredgade med udsigt til mejeriet bygget i 1899.

Det gamle træ slider sig gennem efterårsstormen undertiden i læ af den nye kirke fra 1905

Det gamle træ slider sig gennem efterårsstormen undertiden i læ af den nye kirke fra 1905