Herning Historie

Mere om Cultural Heritage for the Future

Projektet består af flere forskellige elementer. Dels tre transnationale projektmøder (i hhv. Estland, Sverige og Litauen) med fokus på projektkoordinering og -administration. Dels tre uddannelsesforløb af hver fem dage, hvor biblioteksansatte fra de forskellige lande besøger hinanden og oplever, hvordan man griber lokalhistorieformidling og lokalt engagement an i partnerlandene. Herning har været vært for et i november 2019, og derudover har der været afholdt et i Slovenien i maj 2019. Det sidste uddannelsesforløb skal afholdes i Litauen, men er blevet udskudt pga. coronasituationen.

Den daværende projektgruppe til transnationalt møde på Herning Bibliotekerne, november 2019 | Foto: Michael Mogensen

Intellectual outputs

Der er derudover udviklet tre såkaldte ”intellectual outputs” i løbet af projektet:

  1. Studie af ”Biblioteker for lokalområderne” v. Sverige. Rapport med information og eksempler fra partnerlandene: https://bendruomeniukrastotyra.lt/en/about-the-project/project-results/study-libraries-for-communities/

  2. Litauisk hjemmeside med information om lokalhistorie og kulturarv, herunder en side på engelsk med bidrag – relevant information og konkrete historier – fra de øvrige lande: https://bendruomeniukrastotyra.lt/en/about-the-project/

  3. Guidelines: ”Cultural Heritage: Discover, Share and Learn Together with Libraries”. På baggrund af arbejdet i projektet har Mikkel Hartvig Haaning, udviklingschef ved Herning Bibliotekerne, lavet en række guidelines, der kan hjælpe biblioteker med at engagere lokalsamfundet – bl.a. ved at dele deres historier fra lokalområderne – og fremme aktivt medborgerskab. Retningslinjerne er udviklet med udgangspunkt i og med eksempler fra lokale kulturarvsprojekter fra partnerlandene, men der er tale om generelle principper, som sagtens kan overføres til andre former for projekter: ”8 Steps to Unfold Followship and Onboarding for Community Engagement in Cultural Heritage”


Partnerbiblioteker


Støttet af Erasmus+

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook