Herning Historie

Sygehusmuseet

Historisk tilbageblik

Starten til det første sygehus i Herning skete i 1876, hvor amtet gav tilladelse til at leje sig ind i lokaler i Vestergade 11, og der indrette en sygestue med “4 Senge og fornødent Inventarium”. Den årlige leje var 160 kr.

I 1882 blev det første egentlige sygehus opført i Nørregade – der hvor Nørregades plejehjem tidligere har ligget. Der var plads til ca. 50 patienter. Byggeomkostningerne var ca. 45.000 kr.

Den 1. februar 1910 blev det nuværende sygehus taget i brug. Den første bygning indeholdt bl.a. en medicinsk – kirurgisk afdeling. Der var plads til 36 senge. Byggeomkostningerne var ca. 300.000 kr.

Har man lyst til at læse yderligere om Herning Sygehus kan bogen “ Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark” købes på Sygehusmuseet.

Formålet

Formålet med at oprette et lokalt sygehusmuseum er at fortælle Herning Sygehus’ historie.

Det skal blandt andet ske ved:

  • At få samlet, registreret og beskrevet de enkelte tings historie.
  • At nuværende og tidligere ansatte fortalte/fortæller deres historie fra deres periode ved Herning Sygehus.
  • At der etableres skiftende udstillinger med ting og situationer fra forskellige tidsperioder.

Museets oprettelse

Den 1. marts 2000 blev der på foranledning af sygehusledelsen Herning Centralsygehus nedsat en styregruppe, med tidligere oversygeplejerske Inger H. Iversen, som formand og 15 nuværende og tidligere medarbejdere.

Styregruppen fik til opgave sammen med museumsgruppen at få samlet, registreret og beskrevet de gamle bevaringsværdige sygehusting, der har været anvendt eller har tilknytning til Herning Sygehus.

Arbejdsgrupper

Museumsgruppen fordelte arbejdet ud fra interesseområderne:

  • Registreringsgruppen
  • Interviewgruppen
  • Udstillingsgruppen

OBS

Hvis der er nuværende eller tidligere ansatte, der har reddet ting fra at blive smidt væk,
eller har fået foræret ting, som kan være med til at beskrive Sygehusets historie, modtager vi det meget gerne til museet.

Åbningstider

Der er åben alle torsdage (- helligdage) i tidsrummet klokken 14.00 – 17.00.

Udenfor museets åbningstider:
Ved henvendelse til en af bestyrelsens medlemmer, kan der for større grupper, arrangeres rundvisning.

Grupperundvisning med 1-2 kustoder (max. 15 personer) udenfor ovenstående tidspunkt kan aftales for et honorar på min. 250 kr. Er der flere end 8 personer koster det 30 kr. pr. person.

Se i øvrigt Sygehusmuseets hjemmeside.

Museets placering

Museet har tidligere haft til huse på loftet i den gamle kirurgiske bygning fra 1910. Lokalerne var særdeles velegnede til formålet, idet et par rum stort set står urørte fra sygehuset blev bygget. Den øvrige del er meget nænsomt renoveret.

I forbindelse med nybyggeri af nyt sygehus i Gødstrup, kunne museet ikke forblive i de gamle bygninger.

Museet er derfor rykket ind i Historiens Hus i Muse-umsgade, hvor vi havde indvielse af vore nye lokale i september 2017.

Vi har mindre plads end før, men syntes vi har fået lavet et godt resultat, og viser gerne vore nye lokaler frem for interesserede.

Entre: gratis

Kontakt

Sygehusmuseet
Historiens Hus
Museumsgade 32
DK 7400 Herning
www.sygehusmuseum.dk

Historiens Hus

Personalet på Lokalhistorisk Arkiv er hver dag i Historiens Hus, og arkivlederen fungerer som daglig administrator og koordinator for husets øvrige foreninger.

Helene Møller Jensen
bibhmj@herning.dk
tlf. 51702941

Husets lokaler

Foredragssalen (100 pers.)

20/9 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
23/9 15:00-19:00 Repræsentantskabsmøde Museet
27/9 17:00-19:00 Sygehusmuseet
4/10 15:00-20:00 Sygehusmuseet Generalforsamling
14/10 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
25/10 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
27/10 08:00-14:00 Arkivet
27/10 18:00-22:00 ASRA
4/11 12:00-20:00 Museet
11/11 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
13/11 08:00-22:00 Julemarked, åbent hus
22/11 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
23/11 08:00-23:00 Historisk forening
9/12 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
13/1 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
10/2 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
4/3 08:00-22:00 Husflid
10/3 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
16/3 08:00-16:00 Arkivet
14/4 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
12/5 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
9/6 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
14/7 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
11/8 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
8/9 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
13/10 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
10/11 18:00-22:00 Arbejdersangkoret
8/12 18:00-22:00 Arbejdersangkoret

Møderum (20 pers.)

20/9 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
1/10 09:00-18:00 Arkivet
20/10 09:00-15:00 Landsbylauget
25/10 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
22/11 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
6/12 17:00-22:00 Niels Hedegaard Rundvisning
4/3 08:00-22:00 Husflid
16/3 08:00-16:00 Arkivet

Frokoststuen (30 pers.)

20/9 13:00-15:00 Sygehusmuseet
20/9 18:00-22:00 Slægtshistorisk forening
1/10 09:00-19:00 Arkivet
20/10 09:00-15:00 Landsbylauget
25/10 18:00-22:00 Slægtshistorisk forening
13/11 08:00-22:00 åbent hus
22/11 13:00-15:00 Sygehusmuseet
22/11 18:00-22:00 Slægtshistorisk forening
29/11 11:00-14:00 Sygehusmuseet
6/12 17:00-22:00 Niels Hedegaard rundvisning
4/3 08:00-22:00 Husflid
16/3 08:00-16:00 Arkivet

Fællesrummet (40 pers.)

Lokalet er ikke booket.