Herning Historie

Herning

Åbningstider

Arkivet har åbent torsdage kl. 10-17.

Der er desuden mulighed for at aftale besøg udenfor den faste åbningstid. Kontakt gerne arkivet eller arkivlederen pr. mail.

BEMÆRK VENLIGST: I uge 30 (torsdag den 27. juli) er arkivet kun åbent for aflevering!

Lukket helligdage, grundlovsdag samt mellem jul og nytår.

Kontakt arkivet

Lokalhistorisk Arkiv har hjemme i Historiens Hus, hvor du også finder andre historiske foreninger.

Arkivleder Helene Møller Jensen
Museumsgade 32, st. 7400 Herning
Tlf. 9628 8856 / 5170 2941
arkivherning@herninghistorie.dk
eller bibhmj@herning.dk

Samlinger

Arkivet indsamler og bevarer mængder af historisk kildemateriale i form af protokoller og dokumenter fra egnens foreninger, virksomheder og enkeltpersoner. Disse arkivalier kan ses på arkivets læsesal.

Du kan bl.a. få adgang til følgende kilder:

 • Folketællinger for Hammerum Herred fra 1787 til og med 1911.
 • Folketællingen 1921 for Hammerum Herred og Herning Købstad på mikrofiche.
 • Kirkebøger fra Herning Kommune fra deres start til 1891 i fotokopi
 • Jordebøger for godserne Herningsholm, Sindinggaard og Skaaphus i Sunds sogn
 • Skifteprotokoller fra Herningsholm og Sindinggaard.
 • Skifteprotokoller for Hammerum Herred 1805-1896 i fotokopi.
 • Navneregistre til amtsskifteprotokoller fra Lundenæs-Bøvling Amt 1713-1805.
 • Sognefogedernes registreringsprotokoller for Hammerum Herred 1885-1910. (Noterer skifter).
 • Brandforsikringsprotokoller for Hammerum Herred 1805-1877. (Inddelt sognevis med tilhørende taksationsprotokoller). 
 • Realregistre for sognene i Herning Kommune 1832-1875. (Noterer handel med fast ejendom). 
 • Forhandlingsprotokoller for enkelte sogneråd i Herning Kommune frem til 1900 i fotokopi.
 • Næringsbeviser og borgerskaber udstedt i Hammerum Herred 1860-1922.
 • Tyendeprotokoller for Herning sognekommune 1895-1921 i fotokopi.
 • Lokalhistorisk arkivs avisregistratur til Herning Folkeblad. (Noterer dag for dag og år for år avisens omtale af lokale begivenheder. Starter i 1869). Se nærmere her >>
 • Tinglæste dokumenter fra 1828 – 1927. Se nærmere her >>

  I arkivets samlinger findes tre fotografers negativer:

 • Negativer fra “Jørgensens Atelier” fra o. 1900 til 1960.
 • Negativer fra “Atelier Moderne” v. P.M. Pedersen fra 1906 til 1944.
 • Negativer fra pressefotograf og fotograf Hugo E. Madsen, Herning fra 1951 til 1993.

Du er også velkommen til at besøge arkivets facebook side.

Besøg også www.arkiv.dk Her finder du de billeder, som arkivet har registreret og husk – der kommer hele tiden nye til!

På lokalhistorisk arkiv finder du også ældre og nyere kort. Nogle findes som originale, mens andre er i fotokopi.

Mikrofilm

På arkivet findes et mikrofilmsapparat, som kan benyttes.
Aviser på mikrofilm i læsesalen:

 • Aktuelt Ringkjøbing Amt: 1968, 15. maj – 1971, 24. nov.
 • Amts-Bladet: 1951 jan – 1962 dec. & 1968 apr. – 1968, 14. maj
 • Herning Avis: 1903 sep. – 1962 dec.
 • Herning Folkeblad: 1869 juli – 2015 dec.
 • Herning Social-Demokrat: 1905 juli – 1950 dec.
 • Ringkjøbing Amts Dagblad: 1977 jan. – 2006 dec.
 • Urban: 2004 nov. – 2005 dec.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook