Herning Historie

Skarrild-Karstoft

Åbningstider

Arkivet har åbent søndage kl. 14-16 (lukket 20. dec. – 31. jan.)

Kontakt

Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv
Kirkepladsen 3
Skarrild
6933 Kibæk

Tlf: 29 68 37 60
Email: arkivskarrild@herninghistorie.dk 
Hjemmeside: http://skarrild.dk/foreningerne/skarrild-karstoft-museum-og-lokalarkiv

Arkivleder: Susanne Vestergaard
Arkivmedhjælper: Ingrid Pedersen

Samlinger

På arkivet findes bl.a.:

 • Kopier af forskellige skøder og matrikelkort
 • Kopi af Skarrild skoleprotokol 1859-98 på dvd (gotisk skrift)
 • Kopi af Skarrild-Arnborg sogneforstanderskabs forhandlingsprotokol 1842-1867 (gotisk skrift)
 • Der er også mange spændende sagn og beretninger fra gammel tid. (Se Herninghistorier.dk)
 • Vi udlåner dvd’er med optagelser af forskellig art af lokalhistorisk interesse mod et depositum
 • Arkivet har en stor samling af gamle og nye billeder, som kan ses på vores gæste-pc efter aftale.
  En del af disse er nu lagt ind på Herningbilleder.dk
 • Fortegnelser over nogle af de gamle Skarrild-slægter, udarbejdet af Agnes Laustsen. Heri findes opført forfædre til mange af jer, som er født i Skarrild.
 • Kopier af kirkebøger og folketællinger – også fra nabosognene.
 • Brandprotokoller (Vurdering fra 1900 – 1957) omhandlende de fleste ejendomme i Skarrild sogn.

Vi udlåner 3 erindringer (mod depositum), der er indleveret til arkivet:

 • Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer om beboerne på “Nr. Karstoft”
 • Lærer O. Sørensens (lærer i Skarrild 1886-1905) erindringer fra Skarrild sogn
 • E. Lundahl Michelsens erindringer (født i Herning 1904 – opvokset hos bedsteforældrene Eskild og Kristine Mikkelsen på Lundahl i Skarrild)

Arrangementer

Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv holder sammen med Skarrild Borgerforening – Kulturisten, Skarrild og Skarrild Menighedsråd, et årligt 5. maj arrangement v/ Flyvergraven, Skarrild Kirke med efterfølgende kaffe og tale/underholdning i Skarrild/Karstoft Kultur og idrætscenter.

I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, vises diasshows over forskellige fotos og andet fra arkivet. Disse diasshow kan ses på publikumspc’en i arkivets lokaler, bl.a. med billeder af gårde fra Døvling, Karstoft og Ronnum området samt huse og folk i Skarrild by.

Igangværende projekter

 • På arkivet registreres alle nye indleverede arkivalier i Arkibas.
 • Arkivets medhjælper Erik Degn er i gang med at skrive historie om bygningerne i Skarrild by, som bliver udgivet i bogform.
 • Arkivet arbejder med at finde materiale og skrive om Skarrild Sogns fattiggård/fattighjælp op i gennem tiden. Dette skal bl.a. munde ud i et bidrag til bogen ”Bog om fattighuse og fattiggårde i det gamle Ringkøbing Amt” som bliver udgivet af Historisk Samfund.

Udgivelser

Arkivet udgiver hvert år et lille årshæfte i februar måned og har desuden udgivet følgende bøger:

Arkivets egen historie

Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv blev oprettet i 1995. Foreningens første bestyrelse bestod af Kim Balle Nielsen, Thorkil Eriksen, Ebba Olsen, Jørgen Leander og Aage Green.

Huset ”Kirkely”, som ejes af Skarrild Kirke, blev stillet til rådighed for foreningen. Det er et lille hus med 2 stuer. I det ene rum, blev oprettet en mindestue over 7 allierede flyvere, som i deres Lancaster bombemaskine blev skudt ned den 27. August 1944, og blev begravet på Skarrild kirkegård.
I det andet, var arkivrum med udstillingsmontre. I denne stue laver foreningen nu skiftende udstillinger.

I 2000 fik arkivet, som ganske stille voksede, stillet et lokale til rådighed i den gamle skolebygning af Aaskov Kommune (nu Herning Kommune), her har vi nu til huse. Foreningen har udstilling i både museet og lokalarkivet.

Arkivets første leder Verner Nørgaard Andersen (arkivleder fra 1995-2005) som brændte for sognets historie og især for flyvergravens historie og arrangementer i forbindelse med denne. Han fik i løbet af årene som arkivleder registreret 13.000 navne på folk fra Skarrild og omegn. Verner Nørgaard valgte at stoppe som arkivleder i feb. 2005, for bl.a. at få mere tid til at slægtsforske. Susanne Vestergaard blev ny arkivleder og har fungeret som sådan siden 2005.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook