Herning Historie

Ørnhøj

Åbningstider

Søndage 14.00 – 16.00.
(eller efter aftale m. arkivlederen)

Kontakt

Ørnhøj Lokalarkiv
Indgang fra Søndervang v. P-Pladsen
6973 Ørnhøj

Tlf: 42 40 28 30
Email: arkivornhoj@herninghistorie.dk
Hjemmeside: www.ornhoj-arkiv.dk
facebook, søg: Ørnhøj Lokalarkiv
Leder: Jane Krause

Samlinger

På Ørnhøj Lokalarkiv finder du bl.a:

  • Skoleprotokoller
  • Kirkebøger
  • Folketællinger
  • Foreningsprotokoller
  • Person- og gårdbilleder fra Nr. Omme sogn
  • Bogsamling m. opslagsværker, både om sognet og landbrug m.m.

Arrangementer

Der afholdes generalforsamling årligt, samt en række små arrangementer med specifikke emner (se arkivets egen hjemmeside for nærmere information).
Derudover har arkivet skiftende udstillinger om året.

Igangværende projekter

Arkivets indsatsområde er:

  • Digitalisering af arkivets materiale om personer og huse/ ejendomme
  • Registrering af arkivets bogsamling og protokoller
  • Bogen Ørnhøj by og land, bind 1 – om Byens 345 Huse udkom i 2022
  • Der arbejdes nu med bind 2 om Ørnhøjs 140 landejendomme, den forventes at udkomme sidst på året i 2023

Skulle du have lyst at blive frivillig i arkivet, så henvend dig til et bestyrelsesmedlem.

Udgivelser

Arkivet har medvirket til udgivelse af bøgerne:

Arkivets egen historie

Ørnhøj Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet 1978. Initiativtagerne var Kirstine Jensen, Thorkild Munk og Anton Halkjær.
Siden 1993 har vi holdt til i samme bygning som Trehøje Museum og kulturhus på Søndermarksvej 2. Vi har indgang fra Søndervang.
Arkivet har fået stillet lokaler til rådighed af Herning kommune.

Arkivet bemandes udelukkende af frivillig arbejdskraft. For tiden er tilknyttet 5-6 personer.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook