Herning Historie

Timring

Åbningstider

Arkivet har åbent mandage kl. 15-17 (lukket i skoleferier).

Kontakt

Lokalhistorisk Arkiv for Timring Sogn
Burgårdsvej 8
7480 Vildbjerg

Email: arkivtimring@herninghistorie.dk
Arkivleder: Elisabeth Sivebæk
Tlf: 51 50 07 97
Arkivmedhjælpere: Erik Vium og Kirsten Grønbæk Pedersen

Arkivet er placeret i Den Gule Bygning, der også huser Vildbjerg Lokalarkiv og Nøvling Lokalarkiv.

Samlinger

 • Billeder: Mange gårde og folk derfra
 • Arkivskabe: Billeder af konfirmander tilbage fra 1910
 • Arkivskabe: Skolebilleder
 • Arkivæsker: Papirer vedr. gårde, foreninger
 • Arkivæsker: Sognets kirker, skoler, familier
 • Avisudklip: Fra Herning Folkeblad, Lokalavisen
 • Dias: Glimt fra Timring Sogn
 • Video: Om Møltrup Herregård

Som noget helt specielt har vi et mangfoldigt materiale om herregården Møltrup.

Arrangementer

I foråret afholdes foredrag om historiske steder og personer.
Arkivet deltager hvert år i Arkivernes Dag i november og samtidig med er der julestue med klip, sang og fortællinger.

Igangværende projekter

For tiden arbejdes der især på indskanning af arkivets fotosamling.

Udgivelser

Arkivet har udgivet følgende:

 • Timring – brudstykker af et sogns historie i 1900-tallet  af Svend Aage Madsen, 2013.
 • Flere brudstykker – Timring sogn af Svend Aage Madsen, 2017.
 • Arkivet skriver desuden en klumme i Lokalblad for Timring-Tiphede sogn.

Bøgerne om Timring kan købes på arkivet: 1 bog 100 kr. begge bøger sælges for 175 kr.

Arkivets egen historie

Lokalhistorisk arkiv for Timring sogn blev oprettet i 1980 i nogle loftslokaler på Timring gamle skole. Initiativtagerne var Anton Olesen, Jens Jakobsen, Herman R. Jensen, Viggo Nielsen. I sommeren 1997 flyttede arkivet til et anneks på Vildbjerg Gl. Skole. Siden d. 28. august 2009 har arkivet holdt til i Den Gule Bygning på Vildbjerg Gl. Skole. Det giver naboskab med Nøvling og Vildbjerg arkiver.

Timring Sogn har fra 1906 indtil 1970 været en selvstændig kommune. For 140 år siden bestod Timring kun af to gårde og nogle få huse. Byen har støt udviklet sig, håndværkere har opført huse til folk i byen og på landet. Der har været smedeværksted, cykelhandel, købmandsbutik, brugs, foderstofforening og andelsmejeri. I 1950 har der været mindst 25 erhverv. De fleste butikker har været indrettet side om side med beboelse i Timring Kirkeby. Nu er butikkerne blevet afviklet. For håndværk og landbrug er der sket store ændringer.

Herregården Møltrup har en lang historie og både Timring Kirke og et teglværk hørte under Møltrup. I Konrad Understrups bog: Timring Sogn fra 1929, findes beskrivelser af sognets gårde. Der er historiske træk om udstykning, hedeopdyrkning, og om dagligt liv på landet. Skolerne i sognet er beskrevet og ligeledes byggeriet af Tiphede kirke opført i år 1900.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook