Herning Historie

Vind

Åbningstider

Arkivet har åbent onsdage kl. 14-17 (lukket i juli).

Kontakt

Vind Lokalarkiv
Holstebrovej 20
Vind
7500 Holstebro

Tlf: 97 43 03 03
Email: arkivvind@herninghistorie.dk 
Hjemmeside: www.vindlokalarkiv.dk
Arkivleder: Gerda Troldtoft Jensen

Arkivmedhjælpere: Jens Gammelvind, Carsten Juul Sørensen & Rune Stjernholm

Samlinger

På Vind Lokalarkiv finder du bl.a. oplysninger om:

  • Foreninger
  • Institutioner
  • Gårde
  • Personer
  • Billeder (bl.a. klassebilleder, konfirmationsbilleder m.m.)
  • Avisudklip indsamlet igennem mere end 100 år
  • Lokal- og slægtshistoriske udgivelser
  • Folketællinger

Som noget helt specielt har vi Esbern Jespersens notater vedr. tilblivelsen af bogen Vind Sogn, 1938.

Der er mulighed for at få kopier af relevante data.

Arrangementer

Arkivet har åbent hver dag under Landsbyfestugen i juni samt ved det årlige julemarked i Landsbycenteret.

Igangværende projekter

Der arbejdes meget med inskanning af billeder og samt den ny hjemmeside, desuden registreres der arkivalier i Arkibas.

Udgivelser

Arkivet har udgivet Vind Sogns billedbog  af Af Frede Stehr Nielsen, Kaj Poulsen og Karl Gammelvind, 1989.
Bogen kan købes ved henvendelse til arkivet.

Arkivets egen historie

Lokalhistorisk Arkiv for Vind Sogn blev oprettet i 1979 på initiativ af lærer Frede Stehr Nielsen, samt gårdejere Jens Gammelvind og Kaj Poulsen.
Frede Stehr Nielsen var arkivets første leder. Derefter fulgte Jens Gammelvind, som var leder i årene 2004-2014. Bjarne Nielsen overtog pr. 1. juli 2014.

Arkivet var tidligere placeret på Vind Skole. Nu befinder det sig på Landsbycentrets førstesal med indgang fra klubhuset på bygningens bagside.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook