Herning Historie

Herning Fortæller

Af Mai Kordelin Paulsen, biblioteksformidler, Herning Bibliotekerne

På Herning Bibliotekerne og Arkiverne i Herning Kommune tror vi, at der findes et væld af gode historier ude blandt kommunens borgere, som kan lære os noget om Hernings fortid og være med til at binde fortid, nutid og fremtid sammen. Vi mener, at det enkelte menneskes erindringer og livshistorier er et helt centralt element i forhold til at anskueliggøre og bevare kommunens særlige kulturarv.

Med udgangspunkt i dette har Biblioteket i Herning etableret en redaktionsgruppe, Herning Fortæller, bestående af lokale seniorer, som indsamler og formidler lokale livshistorier og erindringer. Gruppen fremkalder et historisk tilbageblik og skaber et nutidigt nærbillede af en svunden tid og er på den måde med til at sætte spot på kommunens kulturarv. Gruppen mødes ugentligt til møde på biblioteket. Den gennemgående aktivitet til disse møder et fortælle- og skriveværksted, hvor gruppen arbejder med deres egne og andre borgeres erindringer og livshistorier. En stor del af arbejdet i fortælle-/skriveværkstedet centrerer sig om formidlingen af disse livshistorier og erindringer. Gruppen formidler i to spor – et fysisk og et digitalt. Fysisk formidler gruppen erindringer og livshistorier i biblioteksrummet på en udstilling bestående af dels gruppens egne input og dels af lokalhistoriske bøger. Digitalt formidler gruppen på Herning Kommunes erindringssite “Mit liv”.

Erindringer er finurlige – de kan være glemt, indtil de pludselig popper op aktiveret af en duft, et billede, en sang eller et for længst glemt navn. For at give gruppens erindringer de bedst mulige betingelser for at poppe op ledsages fortælle-/skrivecaféerne af andre aktiviteter. Lokalhistoriker Kurt H. Jørgensen inviteres ind for at give et oprids af Herningegnens historie. Ligeledes inviteres gruppen på besøg i Historiens Hus og Tekstilmuseet. På den måde får gruppen en kontekst at fortælle deres egne historier i. Gruppen inviteres på erindringsvandring gennem Herning for at generindre historier, der er foregået på forskellige lokationer i byen. Også sangen bruges som erindringsgenerator.

Gruppen betragtes som en pionerer inden for arbejdet med erindringer og livshistorier i en kulturarvskontekst, og håbet er, at deres arbejde munder ud i, at flere borgere har lyst til at dele deres historier og dermed bidrage til det samlede lokalhistoriske puslespil. Derfor laves flere af fortælle-/skriveværkstederne til åbne offentlige erindringscaféer, hvor alle er inviteret til at dele deres erindringer, og samtidig inviteres alle kommunens borgere løbende til at skrive deres lille brik af det store samlede lokalhistoriske puslespil på erindringssiden “Mit liv”. Gruppen har således også et arbejde i at redigere de erindringer, som kommer ind ad den vej.

Arbejdet med kulturarv ses som et fælles lokalt projekt, og med Herning Fortæller har arbejdet med kulturarv i Herning Kommune fået en konkret og lokalt funderet platform. Ønsket er, at dette skal gøre det nemmere og mere indbydende for kommunens borgere at bidrage med deres historier, for i de historier gemmer der sig en masse uvurderlig viden.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook