Herning Historie

ASK – Arbejdersangkoret

Arbejdersangkoret (ASK) er en forening, hvor enhver med lyst til at synge arbejdersange er velkommen.

Vi mødes den 2. torsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.00 i Historiens Hus i Museumsgade 32 i Herning. Du finder os ved at gå ind af glasdøren og til venstre, så kommer du ind i salen.

Koret tilbydes ofte at deltage i arrangementer, men det er frivilligt, om man ønsker at deltage. Vi får også nogle gange tilbud om at komme med på dannelsesrejser eller sætter en sammen selv.  I 2019 var koret således på besøg på Arbejdermuseet i København.

Første sangaften var d. 12 januar 2017. Koret blev stiftet af FH lokalformand Lone Børlum og efterlønner Peder Brun, der sammen præsenterede initiativet i Radio Midtvest i 2016. Koret startede op med 19 fremmødte og er støt og roligt vokset såvel i antal medlemmer og fremmødte.

Du kan læse mere om koret på Facebook: https://www.facebook.com/ArbejdersangkoretAsk/

Historiens Hus

Personalet på Lokalhistorisk Arkiv er hver dag i Historiens Hus, og arkivlederen fungerer som daglig administrator og koordinator for husets øvrige foreninger.

Helene Møller Jensen
bibhmj@herning.dk
tlf. 51702941

Husets lokaler

Foredragssalen (100 pers.)

9/8 15:30-22:00 ASRA
11/8 18:00-22:00 Generalforsamling Trøstrup Vænge
15/8 10:00-22:00 Landsbyfest
16/8 15:00-19:00 Museumsforeningen
23/8 18:00-22:00 Generalforsamling slægtshistorisk Forening
9/9 17:00-22:00 Arbejdersangkoret
12/9 09:00-16:00 Landsbylauget
20/9 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
23/9 15:00-19:00 Repræsentantskabsmøde Museet
27/9 17:00-19:00 Sygehusmuseet
1/10 15:00-22:00 Landsbylauget
25/10 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
27/10 18:00-22:00 ASRA
13/11 08:00-22:00 Julemarked, åbent hus
22/11 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
16/3 08:00-16:00 Arkivet

Møderum (20 pers.)

12/8 16:00-23:00 Museumsforeningen
20/9 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
20/10 09:00-15:00 Landsbylauget
25/10 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
22/11 18:00-22:00 Slægtshistorisk Forening
16/3 08:00-16:00 Arkivet

Frokoststuen (30 pers.)

14/9 10:00-11:00 Husrådsmøde
20/9 13:00-15:00 Sygehusmuseet
20/9 18:00-22:00 Slægtshistorisk forening
20/10 09:00-15:00 Landsbylauget
25/10 18:00-22:00 Slægtshistorisk forening
13/11 08:00-22:00 åbent hus
22/11 13:00-15:00 Sygehusmuseet
22/11 18:00-22:00 Slægtshistorisk forening
29/11 11:00-14:00 Sygehusmuseet
16/3 08:00-16:00 Arkivet

Fællesrummet (40 pers.)

Lokalet er ikke booket.