Herning Historie

Kunst i Ørnhøj

Vestenvinden
Vestenvinden er en jernskulptur, som er lavet af Flemming Siefert, Hestlund ved Ikast. Den blev i efteråret 1969 skænket til Trehøje Kommune af en snæver kreds af kunstinteresserede i Ørnhøj. Flemming Siefert arbejder med skulptur i både metal og keramik og har udstillet både i Danmark og udlandet. Det var Sigfred Munk, der tog initiativet til, at skulpturen kom til Ørnhøj.

Ørnen
I 1986 fremkom forslag om, at Borgerforeningen skulle søge om at få kunst til byen. Der blev nedsat et udvalg, der skulle søge gennem fonde, private og kommunen at skaffe 25000kr. til en skulptur. Anton Halkjær havde en ca. tre tons tung granit sten, som var fundet på St. Halkjærs mark. Denne sten skænkede han til formålet. Herning-kunstneren Søren Wullum fik til opgave at lave stenen om til en skulptur af en ørn.
Den 4. august 1986 blev ”Ørnen” afsløret. Jydske Dragonregiments tamburkorps spillede, og omkring 500 tilskuere var mødt op for at overvære, at Anton Halkjær afslørede kunstværket.

Fåret
Ved indkørslen til Ørnhøj Skole står der på venstre side en skulptur, der forestiller et får. Den er lavet som et eksperiment med at lade skoleeleverne arbejde sammen med en professionel kunstner. Det var amtets undervisnings- og kulturudvalg, der stod bag eksperimentet. Skolens formningslærer Egon Jepsen var primus motor og hjalp børnene, medens den professionelle kunstner var Klaus Behnsen, Aarhus. Murermester Andreas Nielsen, Ørnhøj og smedemester Eigil Bertelsen, Vind stillede deres værksteder til rådighed under opbygningen af kunstværket. D. 2. december 1988 blev ”Fåret” afsløret.