Herning Historie

Nielsen, Rasmus

Rasmus Nielsen og hustru havde Guldbryllup i 1921

Rasmus Nielsen og hustru havde Guldbryllup i 1921

Hammerum

Født: 1840 — Død: 1929

Rasmus Nielsen kom til Hammerum som lærer ved Birk og Hauge skole i 1869 som afløse for Thomas Nielsen der var blevet valgt til folketinget. Men allerede i 1871 blev han forstander for det nyoprettede Højskole, en stilling som han varetog indtil han også blev valgt ind i folketinget i 1879.

Han havde i 1875 købt ejendommen ved Tornebuskehøj i Hammerum på hvis jord Hammerum Højskole var bygget.
Rasmus Nielsen var i alle måder en umådelig dygtig og uvurderlig mand for fremskridtet i sognet. Han satte sit fingeraftryk på alt hvad der blev igangsat i sognet, ja på hele egnen, her nævnes nogle enkelte. Formand for Gjellerup Brugsforening, form. For Jysk husmandsforening, direktør for Kreditforeningen af grundejere på landet, medlem af Gjellerup sogns menighedsråd.

Han havde en stærk Grundtvigsk livssyn, og var en af hovedkræfterne ved oprettelsen af Gjellerup sogns Valgmenighed, og senere for, at opførslen af Hammerum valgmenighedskirke blev udført.
En af de mærkesager han havde i folketinget var i kommissionen af 1909 angående ophævelse af Len og Stamhusene, der indebar den endelige afskaffelse af fæstevæsnet, der forsvandt ved lov i 1919.

Både i de 17 år Hammerum højskole eksisterede og mange år efter, blev der på Rasmus Nielsens initiativ holdt de såkaldte ”efterårsmøder”, hvor man fra hele egnen samledes på skråningen vad Rasmus Nielsens gård omkring højskolen, hvor nu Hammerum kirke ligger.