Herning Historie

Valeur, Werner Theodor

W. Th. Valeur

W. Th. Valeur

Herning

Født: 1819 — Død: 1896

Prokurator

W. Th. Valeur kom til Herning i året 1852 som sagfører, men havde også et landbrug i Birk hvor han boede. Landsbyen Herning skulle de næste fyrre år gennemgå meget store forandringer, og en del af disse bliver beskrevet i Valeurs lille bog: Herning – fra 1852 – 1888.

Som den embedsmand han var, tog han initiativ til at starte adskillige af de institutioner der kom til at præge egnens udvikling. Han var medstifter af Hammerum herreds Landboforening, Sparekassen og Hedebanken. Han var mellem Dalgas’ lokale støtter i stiftelsen af Hedeselskabet og var medlem af dets repræsentantskab til sin død. Han var med andre ord en af de pionerer der forvandlede landsbyen Herning til en by.