Herning Historie

Aulum Vandværk

Ved Aulum bys stærke vækst fra omkring 1900-tallet og fremefter, viste det sig at mange af byens brønde begyndte at løbe tør, særligt i sommertiden, antageligt fordi den ene brønd, trak vandet fra en anden. Således måtte uddybning og boring, foretages gentagne gange. Under disse forhold, måtte Håndværker- og borgerforeningen, igen og som sædvanligt, forsøge at støbe en ny kugle – denne gang til afhjælpning af byens vandmangel.

Ved Håndværker- og borgerforeningens generalforsamling d. 7. februar, 1923, nedsattes et 5 mands udvalg, bestående af A. Stengaard, Chr. Halkjær, C. Laugesen, Chr. Hoffmann og Marius Nielsen. De fik til opgave at støbe kuglen, ved at gøre forberedelse til anlægning af et vandværk. Vandværket blev en kendsgerning i 1930, og fik plads umiddelbart op imod elektricitetsværket, på Østergaardsvej. Selvom ikke alle, kunne tiltræde denne måde med hensyn til vandforsyning, var der dog så mange, at springet vovedes, og starten foretoges. Senere tilsluttedes alle ejendomme, således at hele byen, nu i mange år, har været forsynet med vand, i dens ca. 400 ejendomme.

C. Laugesen