Herning Historie

Brev til det ærede sogneråd

Hammerum den 12 Januar 1903

Til Gjellerup sogneråd.

Vi undertegnede beboere af Hammerum tillader
os herved at gøre det ærede sogneråd opmærksom på,
at vejen fra Herning Silkeborg landevej til Hammerum
næsten er ufremkommelig, særlig for dem som skal
befordre vejen med trækvogn og ikke mindst ubehagelig
er det for fodgængere der skal vade igennem den uføre som
vejen fortiden ligger i, vi håber at det ærede sogneråd
hurtigst mulig vil besørge vejen istandsat.
Vi henstiller til det ærede sogneråd om det ikke kunde
lade sig gøre, at få grøften øst for stationsvejen opfyldt,
og der lavet en gangsti som kunde være forbeholdt
fodgængere.
Udgiften ved opfyldningen af grøften vil
vist ikke være uoverkommelig, da der er flere af
undertegnede der er villig til at tage del i udgiften
derved.
Vilde det ærede Sogneråd imødekomme denne
vor henstilling, ville mange være dem taknemmelig
derfor

Ærbødigst

Iver Lauridsen, Holger Jensen,
Jakob Sejirsen, Chr. Jensen, Otto Mortensen,
Otto Petersen, Iver Jensen, Andreas Olsen,
Js Bjerregård, J. C. Sørensen, C. Thomsen,
K. Knudsen, Chr. Jensen og Iver Nielsen