Herning Historie

Den gamle kommunekasse – Brandboks fra Gjellerup sogn

Hvis den gamle Boks kunne fortælle, havde vi fået nogle gode historie om sognets borgere gennem tiden.
Hvor gammel den er, er der ingen der ved, men den er gennem tiden fragtet på hestevogn fra den ene sognerådsformands bopæl i sognet og til den næste.
Da sognekontoret fik fast ophold på ”Toftegården” kom det gamle skab naturligvis med, og stod der indtil kontoret i 1950 blev flyttet til ”De Gamles Hjem” i Hammerum. Her stod den inde indtil sognet i 1972 – 73 blev sammenlagt med Herning.
Ved oprydning på kontoret blev den smidt ud i et skur hvor den stod og rustede. Indtil den malermester Peder Hansen fandt den og fik den hjem på sit værksted, hvor den blev tørret og renset. Han fik den derefter malet op i de originale farver, som han kunne se på det gamle skab.
Senere forærede han den Lokalhistoriske samling for Gjellerup Sogn hvor den nu står.