Herning Historie

Pagh, Niels Rasmussen

Herning

Niels Rasmussen Pagh

Niels Rasmussen Pagh

Født: 1842 — Død: 1914

Postkontrahent

Denne gade er opkaldt efter Niels Rasmussen Pagh der i 1867 kom til Herning hvor han ejede flere forskellige gårde. I året 1872 opførte han gæstgivergården Vestjylland på hjørnet af Bredgade udfor Smallegade.

Niels Pagh blev gift med den daværende postkørers datter og overtog svigerfaderens postkørsel, der udgik fra Posthuset i Østergade med heste og diligence. En stor del af postkørslen blev imidlertid afløst af jernbanen til Silkeborg og Skjern. Fra stationen i Herning tog Paghs dagvogne over og fortsatte kørslen med rejsende og post til Videbæk og Holstebro.

Desuden drev han en betydelig vognmandskørsel især for Hedeselskabet, hvis personale og aktiviteter da havde Herning som centrum.

Pagh tog aktivt del i den voksende bys udvikling og viste sit sociale engagement i arbejdet for sognets fattigkasse og i sognerådet.