Herning Historie

Ørnhøj Cementstøberi

I 1912 byggede Cementstøberi Høgholm i Struer et cement støberi i Ørnhøj. Han havde leveret en del tagsten til de første huse, der blev bygget samtidig med stationen.
Cementstøberiet blev bygget, hvor Brugsforeningen eller Museet ligger i dag. Der blev også bygget bolig til cementstøberen. Den lå på hjørnet af de gader, der i dag hedder Søndervang og Søndermarksvej. Denne bygning havde veranda på den østre gavl, som blev båret af to søjler, der flankerede entredøren.
Den første cementstøber var Magnus Thomsen, han blev efterfulgt af Jens Knudsen. I 1945 købte murer Kristian Vad cementstøberiet, men han byggede hus på Halkjærvej og murer Anders P. Andersen overtog støberiet.

I 1965 blev grunden købt af brugsforeningen og støberiet blev revet ned. A. P. Andersen byggede et støberi hos sønnen bygmester Aage Andersen. Bygningen hører i dag til fabrikken på Søndermarksvej.

I 60erne var der et firma, der startede et støberi på „Amager”, det blev senere overtaget af tømrer Erling Kristiansen, men eksisterede kun i et par år. Siden har der ikke været cementstøberi i Ørnhøj.


Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her er der mulighed for at læse de gode beretninger og se skønne gamle billeder.

Indholdet er leveret af alle lokalarkiverne i Herning Kommune, og har man som læser kommentarer, kan de indsendes til det arkiv, som har lagt historien/billedet på.

Har du selv en god lokal historie at fortælle så send den til dit lokale arkiv, så vil arkivet sørge for at den bliver lagt her på herninghistorie.dk.

Følg os på Facebook