Herning Historie

Hansen H.P.

Født: 1879 — Død: 1961

Museumsforstander, æresborger

Hans Peder Hansen, som fra 1915 var museumsforstander i Herning blev en af de mest kendte og produktive forskere og formidlere af dansk kulturhistorie med udgangspunkt i livet på landet.

I over tredive bøger om forskellige emner viser han dele af den bondekultur, han selv havde sin baggrund i. Han forstod at skrive om hyrdernes liv, folkemedicin, pottemageren, kæltringen og den første tekstilindustri. Bøgerne var ofte baseret på forfatterens egne oplevelser og med henvisninger til de kilder han havde brugt.

Beboerne i Herning kendte H.P.Hansen som manden på Herning Museum, der altid sad flittig ved skrivebordet, undtagen når han var ude i hjemmene for at interviewe dagens fødselar til en omtale i avisen. Han forstod værdien af at fotografere de forskellige håndværk, der var på vej til at blive afløst af industriens produkter f.eks reblslageren og træskomageren. Han skildrede de forhold som vore forfædre levede under, og indsamlede de genstande til museet, der var udtryk for netop bondens vilkår på heden.

På grundlag af H.P. Hansens livslange arbejde for egnens museum og dens kulturhistorie blev han i 1958 udnævnt til Hernings første æresborger. Han blev ved samme lejlighed præsenteret for et forslag om at få en vej opkaldt efter sig.