Herning Historie

Hammerum herred

Herredet dækker et stort areal fra Tvis i nord til Sønder Felding og Skarrild i syd, fra Bording i øst til Vorgod mod vest.

Et herred er den inddeling af landet , hvor politi- og retskredse samles.

I alt 19 sogne udgjorde herredet, hvor Herning med sin placering i midten var det naturlige valg for placering af tinghus og arrest i 1828.

Landsbyen Hammerum i Gjellerup sogn har givet navn til herredet. Det segl der anvendes i de forskellige embeder kendes fra 1648 og forestiller et hjerte lagt over to hamre, der henviser til stednavnet Hammerum.


Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her er der mulighed for at læse de gode beretninger og se skønne gamle billeder.

Indholdet er leveret af alle lokalarkiverne i Herning Kommune, og har man som læser kommentarer, kan de indsendes til det arkiv, som har lagt historien/billedet på.

Har du selv en god lokal historie at fortælle så send den til dit lokale arkiv, så vil arkivet sørge for at den bliver lagt her på herninghistorie.dk.

Følg os på Facebook