Herning Historie

Hammerum herred

Herredet dækker et stort areal fra Tvis i nord til Sønder Felding og Skarrild i syd, fra Bording i øst til Vorgod mod vest.

Et herred er den inddeling af landet , hvor politi- og retskredse samles.

I alt 19 sogne udgjorde herredet, hvor Herning med sin placering i midten var det naturlige valg for placering af tinghus og arrest i 1828.

Landsbyen Hammerum i Gjellerup sogn har givet navn til herredet. Det segl der anvendes i de forskellige embeder kendes fra 1648 og forestiller et hjerte lagt over to hamre, der henviser til stednavnet Hammerum.