Herning Historie

Hansen N. O.

N. O. Hansen

N. O. Hansen

Herning

Født: 1928 — Død: 2000

Major, borgmester

Nils Ove Hansen bosatte sig i Ilskov i året 1962. Han var blevet ansat ved flyvevåbnet i Karup og begyndte snart at interessere sig for lokalpolitik. Ved kommunalreformen i 1970 blev han fra at være sognerådsformand valgt ind i Herning byråd som repræsentant for partiet Venstre. Fem år senere blev han Hernings fjerde borgmester, hvor han overtog en by hvis ydre stod over for betydelige forandringer. Aflastningsgade, banegårdscenter, Sjællandsgades gennembrud og gågade skulle løse trafikproblemerne.

På det kulturelle område var N.O., som han altid kaldtes, involveret i Kunstmuseerne i Birk samt Kongrescentrets nybygning. Han blev kendt ud over Europa og resten af landet, da de danske gymnastikorganisationer i juli 1987 i afholdt ”Gymnaestrada” i Herning for 24.000 aktive gymnaster fra hele verden. ”Initiativrig og selvbevidst” var gæsternes ord om byen – og dens borgmester.

Ved siden af det politiske arbejde i Herning var han medlem af amtsrådet fra 1978 til sin død. Efter kommunevalget i 1989 måtte N.O. trække sig tilbage fraborgmesterposten for at blive afløst af den socialdemokratiske Hilmar Sølund. Han forsatte med at virke som formand i bestyrelsen for Karup Lufthavn og oplevede at få en vej opkaldt efter sig på lufthavnens areal.