Herning Historie

En håndværker svends eventyr

Frederikshavn, den 7. januar 1920

Ved hoslagt at fremsende afhøring over snedkersvend Hans Rasmussen Svendsen, som her er tilstået en pengehjælp på 14 kroner, forespørges om hans forsørgelsesret i Gjellerup kommune anerkendes, så at der for hjælpen ydes lovmæssig refusion
David Holm
PUV

Dags dato mødte en person som navngav sig Hans Rasmussen Svendsen, og anmodede om en midlertidig pengehjælp, da han står fuldstændig blottet subsistensmidler.
Han forklarede, at han er født i Gjellerup d. 5. december 1900 af forældre arbejdsmand Hans Rasmussen og hustru Marie Sørensen; hans forældre bor nu i Århus, Munkegade 62.
Yderlig forklarer han, at han gennem en løjtnant Kragh i Århus var bleven hvervet til Gendarm i Rusland og at han sammen med flere andre d. 21. december f. år. Fra København blev befordret over Sverige til Bergen og derfra til Vardø, hvor de skulle optages i et Russisk skib og sejles til Arkhangelsk.
Han erfarede imidlertid, at de vilkår, som han var hvervet på, ikke svarede til de virkelige forhold. Han skulle således indhulles som soldat i linietropperne og lønnen og kosten svarede heller ikke til det der var lovet. Han rømte derfor fra det russiske skib og henvendte sig til politiet i Vardø som så sendte ham sammen med andre, der også var rømt, til Christiania (Oslo).
Her tog politiet sig også af ham og betalte billet og fortæring på dampskibet ”Kock”. Hvor han i dag er ankommen hertil. Men han kan ikke komme videre da han ingen penge har

Svar fra Gjellerup kommune.
Snedkersvend Hans Rasmussen Svendsen anerkendes forsørgelsesberettiget i Gjellerup kommune. Da man jo ikke må give rejsende rede penge.