Herning Historie

Ingvard H. Pedersen

Ingvard H. Pedersen, født den 4. juli 1893 i Vejle.

Da Ingvard Pedersen i 1918 kom til Herning fra Sjælland, virkede han først som kolportør (bogsælger), men fik snart stillingen som desinfektør. Han blev ansat hos fotograf Fløe først i 1920’erne, og for ca. 40 år siden startede han sin egen amatørfotograf forretning i Søndergade 24.

Omkring 1930 købte han huset Søndergade 5 og indrettede og drev her atelier inden han pga. sygdom trak sig tilbage i begyndelsen af 50’erne. Atelieret blev her nedlagt, og sønnen, Niels H. Pedersen, overtog fotoforretningen.

Ingvard H. Pedersen og frue.

Siden 1920’erne havde Ingvard M. Pedersen optaget en række billeder, og i 1962 overdrog han Herning sin samling, som rummede over 1.000 fotografier, lysbilleder og negativer. Det skete ved stiftelsen af Det lokalhistoriske Arkiv i Herning. Han kan påtage sig æren for, at Herning fik et lokalhistorisk arkiv, inden den endnu var fyldt 50 år.
Lysbilledsamlingen blev større med tiden, og Ingvard Pedersen tog rundt i adskillige foreninger og fortalte om Herning i gamle dage.

Ingvard M. Pedersen døde d. 25. januar 1966, 72 år gammel.