Herning Historie

Jakobsen, Jens – kaldet Jens Provst

Foto af Provsthuset, nuværende adresse Jens Provsts Vej 86

Foto af Provsthuset, nuværende adresse Jens Provsts Vej 86

Arnborg

Født: 1844 — Død: 1944

Krybskytte, tækkemand

At mindet om Jens Provst overhovedet eksisterer endnu, er alene H.P. Hansens fortjeneste, idet han i den lille bog ”Jyske originaler” fra 1948 gengiver de historier der blev fortalt om Jens. Han fødtes i Provsthuset i Birkebæk plantage og fik, som andre beboere i generationer før ham, tilnavnet provst.
Knægten var allerede som barn anderledes end andre børn, han var egensindig og stærk af sin alder. Jens fik lært at tække og drog rundt fra sted til sted hvor der nu var brug for ham. Han var ikke bange for autoriter som præsten og skovrider Dalgas på Birkebæk, som han blandt andet drev rundt med under sine ulovlige jagter i Hedeselskabets plantager. Ikke desto mindre var han ansat som arbejdsmand i plantagen ved folketællingen 1906, samtidig med at han fik alderdomsunderstøttelse. Da han blev enkemand måtte ”provsten ”på Rind Fattiggård, hvor han boede indtil sin død i 1914.