Herning Historie

Kirkegårdene.

Herning gamle kirkegård.

Den gamle kirkegård lå rundt om Kirken, og har i de mange år været en forsømt plet, høns, hunde og kreaturer havde deres frie gang og ødelagde mange gravminder over de gamle henfarne slægter.
Den er nu istandsat og danner en smuk græsplæne, hvor der endnu ses et par store flade sten, minder om Holtbjergmanden Mads Skov og gæstgiver juris. P. C. Bertelsen, senere hotel Eyde, Troels Graversen og mange andre.
De gamle sten er nu samlet i et hjørne og den gamle indgang bevaret samt stendiget, som går rundt om hele kirkegården.
Desuden ses i dag hvor den gamle kirke har stået, en hæk lignende beplantning, samt en sten med inskription hvor alteret, døbefont og prædikestol tidligere har stået.
En kreds af beboere, apoteker Møller, prokurator Valeur m. fl. anlagde så langt tilbage som i 1872-73 en ny kirkegård, oprinde¬lig kaldet assistent kirkegården, på grund af utilfredshed med grundvand i de nykastede grave, den blev indviet 15. september 1872 og senere købt af kommunen.
Omkring den nye kirkegårds indvielse blev godt en snes begravelser flyttet hertil, dog blev den gamle kirkegård benyttet jævnsides med den ny, indtil den gamle kirke blev nedrevet.
Kirkegårdene står foran en betydelig udvidelse og vil i samlet areal komme op på 13 td. land. Endelig vil en ny kirkegård komme til at ligge nord for Herningsholm ud til Viborgvej og banen, der er i alt 8 td. land.