Herning Historie

Historien om det knækkede gravkors


I sommeren 1979 blev der foretaget en restaurering af stendiget om Nørre Omme kirkegård. Under dette arbejde fandt man et støbejerns-gravkors, et såkaldt ”Malmkors”. Det lå på diget i det nordøstlige hjørne af kirkegården. Korset der var knækket, havde følgende indskrift: Jens Gjalbæk Andersen, død i Overgaardhus i Nørre Omme 1879, knap 53 aar.
Ved besøg på landsarkivet i Viborg og ved at snakke med ældre folk, er den historie fundet frem, der ligger til grund for dette kors og til dets placering på kirkegårdsdiget.
Overgaardhus lå vesten for Sandgaard og hørte til de ældste gårde her i sognet. Den havde oprindelig jord helt ned til Fuglkjær Å. Det vil sige. At gården lå i den søndre ende af denne lange parcel. Omkring århundredeskiftet blev gården flyttet så den fik en bedre placering i forhold til jorden. Navnet Overgaardhus blev dog ikke bevaret, i stedet fik den nye gård navnet ”Lundgaard”.
Så sent som omkring 1920 var der stadig rester af Overgaardhus – og nu 80 år efter findes brønden stadig i marken vest for Sandgaard.
Omkring midten af forrige århundrede hed ejeren af Overgaardhus Niels Jacobsen, og han var født i Nygaard og hans kone hed Johanne Knudsdatter og var fra Brejning. Deres eneste datter Ane Judith Nielsdatter blev gift med Jens Gjalbæk Andersen fra Faster.
Jens Gjalbæk Andersen havde tilbøjeligheder til tungsind og engang ville han tage sit eget liv, men rebet han ville hænge sig i, gik i stykker og han redede livet. Efter den tid levede hans kone i stadig skræk for at han skulle gøre en ulykke på sig selv. Men hun kunne jo ikke våge over ham til stadighed. I 1879 gik det så galt igen og denne gang lykkedes det for ham.
Nu var det dengang almindeligt, at folk, der var kommet af dage for egen håndikke måtte bæres ind gennem kirkegårdslågen, i stedet for blev kisten lempet over kirkediget og begravet i det nordøstlige hjørne af kirkegården ind til diget.
Sådan er det sikkert også gået i dette tilfælde og derfor er korset blevet lagt på diget da det af en eller anden grund er knækket.
Enken Ane Judith Nielsdatter solgte senere Overgaardhus til sin afdøde mands broder Jens Jacob Andersen. Og det blev ham der flyttede gården til dens nuværende plads og som i dag kaldes ”Lundgaard”
Gården blev senere overtaget af sønnen Anders Andersen, der i mange år var sognefoged, i den nordre side af Nørre Omme.

Historien her og mange flere kan du læse om i den nye Ørnhøjbog, bind 2 som omhandler sognets 140 landejendomme. Bind 1 med byens 345 hus udkom 2022.

Bogen forventes klar til salg november 2023.