Herning Historie

Krøjgaard Peder Lauridsen

Peder Krøjgaard og Kirsten Marie Svendsen, født i Hammerum.

Peder Krøjgaard og Kirsten Marie Svendsen, født i Hammerum.

Gjellerup

Født: 1868 i Gjellerup — Død: 1942 i Mariager

Peder Lauridsen Krøjgaard overtog i 1895 ca. 102 td. Land fra sin fødegård, Krøjgaard i Gjellerup for en pris af 6000 kr.

Jorden bestod af en fæsteejendom på 7 tdr. land Agerjord samt desforuden 17 tdr. land agerjord, 17 tdr. land Eng, 7 tdr. land Grønne, (Kær), 17 tdr.land med lyng og Porsris og deslige samt 57 td. Land hede.

Der blev straks opført bygninger og opdyrkning og kultiveringen af jorden blev straks påbegyndt.

I 1907 nedbrændte gården hvad der bragte en standsning af opdyrkningen, dog ikke mere end at der i 1912 blev tilkøbt 19 td. Land hede som også blev opdyrket.
I 1922 da Peder Krøjgaard afstod gården til en søn var det en veldyrket og udbygget gård med en stor have og god besætning og de fem køer og to heste var blevet til en besætning på 14 malkekøer16 ungkreaturer, 5 heste og en del svin.