Herning Historie

Laurids Lund, Skarrild sogn


Af Gert Vestergaard Jensen, Herning

En igangsætter i Skarrild, hvortil han kom i 1906 og boede på Elkjærgård.Den lille Laurits Lund Jensen – navneændring til Laurits Lund i 1905 – kom til verden den 14. december 1864 på Hundkjærgaard i Snejbjerg sogn, som søn af gårdmand Nicolai Jensen og hustru Kirstine Lauritsen.

Han havde en storebror: Jens Hundkjær Jensen, som var født 25. april 1861 i Øster Hundkjær i Snejbjerg sogn. De to havde meget ud af hinanden både som børn og senere i livet, også da Laurits Lund var flyttet til Skarrild.

Laurits Lund og hans storebror havde sikkert en omtumlet barndom, idet deres mor døde, den 9. maj 1866, da Laurits var 1½ år. Kort efter giftede deres far sig igen og de 2 drenge fik 3 halvbrødre: Christen Herborg Jensen, den 8. april 1868 i Hundkjær, Jens Christian Jensen, den 29. maj 1870 i Volsgaard, Studsgaard og Kjærstinus Jensen, den 23. marts 1872 i Rørbæk, Studsgaard.

Men allerede den 14. januar 1874 dør de 5 drenges far, hvor de alle er børn endnu. Stedmoderen giftede sig igen og nu har de 2 ældste drenge både en stedmor og stedfar. De 3 halvbrødre hører vi ikke meget mere til, idet de alle 3 i emigrerer til U.S.A.

Jens Christian Jensen den 16. marts 1892 med skibet Norge til Eau Claire, Wisconsin sammen med sin hustru Else Kathrine Jensen. Christen Herborg Jensen og Kjærstinus Jensen, den 10. februar 1893 med skibet Island til Eau Claire, Wisconsin. Der er dog en del korrespondance med familien i Danmark. Jeg husker, at jeg som barn i 50erne så breve fra dem til deres niece Kirstine Lund i Skarrild. Hvor de breve nu er, ved jeg ikke.

Den 20. marts 1888 bliver Laurits Lund gift med Sophie Pedersen i Skarrild Kirke. Sophie Pedersen er fra Østergaard i Lustrup og blev født den 17. december 1867, som datter af Morten Pedersen og hustru Sidsel Dynesdatter i Østergaard, Skarrild.

De 2 stifter bo på en gård i Rørbæk, Studsgaard. Matrikel nummer 12b og 6d Studsgaard, Snejbjerg sogn. Her bor de så de næste godt 12 år og deres første 4 børn bliver født her, nemlig:
Kirstine Nikoline Jensen, den 5. november 1889.
Morten Østergaard Jensen, den 24. maj 1892.
Sidsel Marie Jensen, den 30. marts 1895,
Nikolaj Hundkjær Jensen, den 1. september 1897.

Dem vil vi høre mere om, når vi kommer til Skarrild tiden.
Laurids Lund sælger ejendommen i Studsgaard den 11. juni 1902 for 8.350 kr. og medtager 2.850 kr. i kontanter og køber nu en ejendom i Grødde i Ikast for 10.550 kr. Ejendommen har matr. nr. 4 a Grødde, Ikast sogn og med hartkorn 2 tdr. 1 skp. 3 fdk. 1 ¼ alb. Det er en ret stor ejendom, som vist nok i dag er opslugt af Ikast by.

Her fødes de sidste 2 børn, nemlig: Laura Alvilde Marie Jensen, den 7. august 1903 og Augusta Elisabeth Jensen, den 12. august 1905. Hele familien skifter efternavnet ud til Lund ifølge navnebevis af 25. januar 1906 underskrevet af Christen Siersted.


TIL SKARRILD
I starten af 1906 sælger han ejendommen i Ikast og den 22. marts 1906 flytter hele familien til Skarrild og overtager Elkjærgaard i Skarrild, matrikel nr. 10 a Nørrelandet med hartkorn 1 tdr. 4 skp. 1 fdk. 2½ alb. Og matrikel nr. 34 b Nørrelandet med hartkorn 0 tdr. 1 skp. 2 fdk. ½ alb.

Fra venstre, Morten, Nikolaj, Kirstine, Sophie (mor) , Laurits, Marie og forrest , Elisabeth og Laura.

Gården købes for 16.000 kr. af et konsortium, som består af Niels Andersen Møller, Nr. Karstoft, Jens Kølbæk, Voldsgaard, lærer Ole Sørensen, Skarrild og Chr. Jensen Vestergaard, Døvling. Disse 4 mænd købte gården den 16. juni 1900 af gårdmand Hans Peder Sørensen for 14.000 kr. Hvorfor og hvad de har brugt den til i de 6 år, har jeg ikke noget konkret på, måske var det ren spekulation?
Ved FT-1901 er der en bestyrer på gården med hustru og 2 karle.

Her til venstre står hele familien foran gården kort efter ankomsten til Skarrild.

Her begynder så Laurits Lunds tid i Skarrild og hans initiativer. Han køber allerede året efter et stykke jord matrikel nr. 10 e af Hans Peder Sørensen for 800 kr. Jorden har tidligere hørt til Elkjærgaard. Det viser jo allerede, at han ikke ligger på den lade side, hvad angår hans egne behov.

SAMLINGSHUSET
Men han tænker også på lokalsamfundets ønsker og behov for udvikling, herunder skolebørnenes mulighed for gymnastik hele året rundt. Så han tager initiativ til et forsamlingshus i Skarrild by. Der bliver indrykket en annonce i Herning Folkeblad i februar 1914 om tegning af andele. Der bliver tegnet 199 andele af 10 kr. Købmand Andreas Pilgaard skænker 300 kr. til projektet og Laust Lund køber 10 andele. Men beløbet rækker ikke helt til den samlede pris på i alt 3.445,21 kr.

Hvad gør man så? Jo, initiativtageren Laust Lund låner 1.200 kr. ud til projektet med pant i Forsamlingshuset. Det bliver et langvarigt lån, som først bliver indfriet i 1941, få år før Laust Lund døde.

Jeg vil ikke uddybe dette projekt yderligere, men henvise til Susanne Vestergaards fine og ret specificerede artikel om Skarrild Forsamlingshus på www.herninghistorie.dk/skarrild.forsamlingshus

MEJERIET AALYKKE
Der var allerede et andelsmejeri i Skarrild fra 1893, hvor en samling bønder var blevet enige om at bygge et mejeri, men allerede en snes år efter ønskede flere at bygge et nyt og mere moderne mejeri. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling for det nye mejeri den 17. december 1912, hvor det med 43 stemmer mod 31 blev vedtaget at bygge et nyt mejeri.
Nu gik det så stærkt, Niels Søndergaard havde tilbudt at stille grunden gratis til rådighed og der blev nedsat et byggeudvalg, bestående af Theodor Birkebæk, Laurits Lund, Albert Birkebæk, tømrer Chr. Nielsen og Chr. Thellesen. Vi ser, at her var den nye tilflytter Laust Lund fra Ikast også med i 1. række 1

KØBMANDSFORRETNINGEN
Der er stadig gang i Laust Lund, idet han den 19. februar 1925 køber købmandsforretningen matrikel nr. 4 d, 4 f, 40 e og 40 k Nørrelandet, i dag Hovedgade 47A, Den gamle købmandsforretning som Milther Bundgaard havde i mange år i midten af 1900 tallet. Laust Lund købte den af købmand Jens Frederik Lauritsen, den 19. februar 1925 for den nette sum af 32.000 kr. med alt inventar. Der hørte endda en Chevrolet varevogn med i købet. Desuden gav han 15.000 for varelageret. Han må have haft en del penge på lommen, idet han udbetalte 14.750 kr. kontant.

Hvad Laust Lund ville med en købmandsforretning, kan man undre sig over. Men jeg mener at have læst eller hørt noget om, at den ugifte søn Nikolaj, som gik hjemme på gården, ikke ønskede at blive landmand og derfor forsøgte sig som købmand. Det gik vist ikke så godt, men bygninger og inventar tilhørte jo faderen.

Allerede den 12. oktober samme år, solgte Laust Lund forretningen og bygningerne videre til købmand M. Chr. Christensen, Kibæk for 23.000 kr. Det lyder som et stort tab. Måske har varelageret, inventar, bilen eller andet givet et overskud? Det ligner nemlig ikke Laust Lund at tabe penge.

Det kunne måske også spille ind, at hans kone Sophie døde kort før, nemlig den 10. februar 1925 kun 57 år gammel.

SALG AF ELKJÆRGAARD OG KØB AF HUS I BYEN
Laurits Lund er nu ved at være en ældre mand på 74 år og han sælger Elkjærgaard i slutningen af 1938 til Jens Thomsen Lindvig og køber 17. november 1938 et hus i Skarrild by, matrikel nr. 37 f Sønderlandet, nuværende adresse Nr. Karstoftvej 8 af Anders Christian Andersen for 6.000 kr.

Han er åbenbart ikke færdig med at handle endnu for den 30. juni 1942 køber han en ny udstykket grund af Theodor Birkebæk på Højkilde. Grunden har matrikel nr. 10 q Sønderlandet og ligger nabo til Laust Lunds hus. Det nuværende Nr. Karstoftvej 6. Han bor nu i huset på Nr. Karstoftvej 8 sammen med sin ugifte datter Kirstine og den ugifte søn Nikolaj indtil sin død. Men den 1. december 1944 vælger han at sælge huset til datteren og de laver i aftægtskontrakt, som giver ham ret til at bo i huset og forholde sig næsten som om, han stadig ejer det. Handelen var måske lavet med henblik på, at Kirstine kunne blive boende i huset og passe broderen efter Lausts død. Det var så også på tide, for Laust døde næste år den 31. maj 1945 og blev begravet på Skarrild Kirkegaard, den 4. juni 1945. Gravstenen står der endnu lige foran kirken.


PERSONLIGE TING OM LAUST LUND
Der har sikkert gået mange historier om Laust, men det var ikke meget, jeg hørte om ham som barn. For nogle år siden havde jeg fået den tanke, at han måske var lidt missionsk. Da jeg så spurgte Kristian Bundgaard i Skarrild, svarede han: ”Næ, er du towle, han spillede meget kort og tog til Herning og spillede kort på værtshus, når han manglede kontanter. Og han kom altid hjem med gevinst.” Mit indtryk var da også, at han var ret godt ved det. De gamle skattebøger fortæller da også, at han i hele perioden på Elkjærgård var blandt de 10-15 højeste skatteydere i sognet.
Han kunne også være fint i tøjet, vel især når han tog til København og besøgte broderen Jens Hundkjær Jensen og hans hustru. Broderen var politibetjent og ejendomsbesidder på Wildersgade 37 på Christianshavn.

Her er Laust Lund og hustru på besøg i København hos broderen.
De har været til professionel fotograf i det fine tøj. (Hans Rønnov).

Laurits Lund havde også et par fine ”høreapparater”, model Chr. Dior til at sætte i ørene med en bøjle op over hovedet. Apparaterne befinder sig nu på Lokalarkivet i Skarrild. Hans legitimationskort fra krigens tid er også i behold endnu.

Jeg håber I har haft fornøjelse af at læse denne lille beretning om en gammel mand, der i sin tid satte sit fingeraftryk i Skarrild sogn.

Med venlig hilsen forfatteren, der er oldebarn af Laurits Lund og hedder Gert Vestergaard Jensen, født i Tarp i Sønder Felding i 1945 og har gået i skole i Skarrild og boet der i godt 9 år fra 1952-1961.

Andre kilder end nævnt i selve teksten: Kirkebøger, skøde- og panteprotokoller, Aaskov Planen, diverse amatør fotos og fotos af professionelle uden fotografnavn. Egne arkivalier og egen hukommelse. De fleste af fotografierne ligger også på Arkiv.dk. Skarrild-Karstoft lokalarkiv.