Herning Historie

Lücke, Anton Severin

Født: 1839 — Død: 1895

Gårdejer

Fra 1876 ejede jordbruger Anton Lücke en gård, der lå syd for Spindefabrikken, senere kendt som Herning Klædefabrik. Gården havde han købt af Poul Andersen fra den Vestre Gæstgivergård
Den trelængede gård blev rammen om familien Lykkes liv, indtil gårdejeren i året 1895 bliver syg og indlagt på hospitalet i Nyborg. Da han døde her 56 år gammel, er de fire ældste af børneflokken på elleve udvandret til Dakota i USA og enken sælger straks derefter gården.
Da Lykkes gård få år efter er blevet opslugt af byen, beholdt dens tilkørselsvej til landevejen mod Ringkøbing det gamle navn: Lykkesvej. På gårdens marker blev Herning Gasværk og Herning Elværk opført.