Herning Historie

Neder Feldborg Skole

Neder Feldborg gamle skole. bygget 1883. Kaldet "Fattighuset" Formedentlig fotograferet i 1980`erne.

Neder Feldborg gamle skole. bygget 1883. Kaldet “Fattighuset” Formedentlig fotograferet i 1980`erne.

Neder Feldborg Skole blev bygget i 1902. Indtil da havde der været afholdt skole i stuen til den nu nedrevne “Museumsgaard” nær plantagen, og fra 1867 i en dertil indrettet tilbygning til fattighuset.Samtidigt blev Anders Michelsen ansat som biskolelærer for Haderup-Neder Feldborg skoler. Jeppe Aakjærs digt “Hedens Degn” er skrevet til hans afskedsfest fra Haderup skole i 1904.

I 1904, da den nye skole i Neder Feldborg, stod færdig, blev dens første lærer Jørgen August Henrik Holm. Han var møllesøn fra Mygdal, og havde som ung været privatlærer i Argentina, inden han i 1899 vendte tilbage til Danmark, og blev gift med Mette Marie Jensen fra Daugbjerg.

Lærer Holm var ansat i Neder Feldborg Skole indtil 1929, hvor han lod sig pensionere og sammen med hustruen flyttede til Vroue Han var en god lærer, men havde det handicap, at han var meget umusikalsk. Fru Holm måtte så træde til, når der skulle indlæres sange og salmer.

Hans afløser havde samme problem. Niels Christen Teglborg var født år 1900 i Trevad og blev uddannet på Gjedved Semminarium i 1923. Herefter havde han forskellige vikarjobs, indtil han i 1928 blev ansat som vikar på Neder Feldborg Skole. I 1932 blev han fastansat og i ansættelsespapirerne står udtrykkeligt at han kun fik stillingen, mod for egen bekostning at lade sangundervisnngen udføre af en kvalificeret person! Løsningen lå dog lige for, idet hans hustru Ingeborg, der stammede fra Skåne, tog sang- og musikeksamen fra Gedved Seminarium, og derefter stod for musikundervisningen på skolen.

N. C. Teglborg var levende interesseret i historie, og havde en stor samling af oldsager. Som sin forgænger afholdt han aftenskole, og derudover havde lånebogsamlingen hans store interesse. Han virkede som bibliotekar indtil 1970.

Da Neder Feldborg Skole blev nedlagt i 1958, købte Teglborg bygningerne, og boede der indtil sin død i 1985. Derefter blev skolestuen med alt inventar, overdraget til Haderup Museum, hvor den nu giver de besøgende et indtryk af en typisk hedeskole i perioden 1900-1960.

Lærer Henrik Holm og fru Holm med skoleeleverne i Neder Feldborg Skole 1920. Billedet er afleveret af Jens Sanggaard, Haderup, til lokalarkivet i Aulum

Lærer Henrik Holm og fru Holm med skoleeleverne i Neder Feldborg Skole 1920. Billedet er afleveret af Jens Sanggaard, Haderup, til lokalarkivet i Aulum

Elever fra Neder Feldborg skole 1927-28 Fotoet er en gave fra Petra Mortensen

Elever fra Neder Feldborg skole 1927-28 Fotoet er en gave fra Petra Mortensen

 

Kommentarer
Skolebilledet fra Neder Feldborg skole.
Verner Østergaard., Sunds.

Det er et meget interessant billede – som vi ikke anede eksisterede.
Jeg genkender min mor Marie Poulsen født 1917 – mine to mostre Martine og Stinne Poulsen. De var tre ud af ialt 8 søskende – børn af Mette Mathea og Poul Poulsen, Neder Feldborg.
Som voksne “unge piger i huset” – tjente de alle tre hos lærerparret.