Herning Historie

Borgmestre i Herning Kommune

Titlen indføres med byens overgang fra landkommune til købstad pr. 1. april
  • 1913 – 1921: Christian Yde, bankdirektør Udnævnt af kongen, tidligere formand for sognerådet.
  • 1921 – 1946: Helge Kampmann, grosserer V
  • 1946 – 1961: P. Munk-Poulsen, skoleinspektør V
  • 1961 – 1976: Jens Mathiasen, købmand V
  • 1976 – 1990: N. O. Hansen, major V
  • 1990 – 1997: Hilmar Sølund, trafikkontrollør A
  • 1998 – 2001: Helge Sander, journalist V
  • 2002 – 20??: Lars Krarup, direktør V