Herning Historie

Nielsen, Palle Fløe

Mindestenen på Gjellerup kirkegård

Mindestenen på Gjellerup kirkegård

København

Født: 1839 — Død: 1905

Palle Fløesvej.
Vejen er opkaldt efter en hosekræmmer, der som ganske ung drog ud fra Gjellerup sogn. Efter at have handlet med sine varer rundt omkring i hele landet, tog han ophold i København. Her fik han efterhånden oparbejdet en betydelig virksomhed som grosserer.
Han opnåede at få borg

erskab i hovedstaden, men glemte aldrig sit fødesogn.
Han skænkede et orgel til Gjellerup Kirke, og i sit testamente oprettede han og hustruen to legater, et til værdigt trængende i sognet, og et til oprettelse af en Havebrugsskole for Hammerum herred. Den nuværende Agroskole på Hammerum Hovedgade har sin oprindelse heraf.
I anlægget i Hammerum blev der i 1906 af Gjellerup Kommune rejst en mindesten for grosserer Palle Fløe Nielsen. Denne sten er nu flyttet til kirkegården i Gjellerup. En anden mindeplade er indmuret på Agroskolen.