Herning Historie

Sehested-familien

Boede på Trehøjevej 52, Najbjerg, Timring fra 1933 til 2006

Bertha Clemmensen født den 22-02-1899 i Holstebro. Død i Timring den 05-09-1969

Bertha Sehested var datter af en rebslager. Familien havde mange børn.

Berthas moster var gift med storkøbmanden Frederik Poulsen, Holstebro.

De kunne ikke få børn, så den lille Bertha kom i pleje hos mosteren og voksede op i et rigt og kærligt hjem. Senere kom en bror til.

Den smukke købmandsgård står stadig flot på Store Torv i Holstebro ned mod Storåen, med sine tårne og spir. – At det var et rigt hjem sås på porcelæn og møbler. Især var der et flot spisestel, som Frederik Poulsen selv lavede skitser til og fik malet på Den kongelige Porcelænsfabrik. Stellet var til 36 personer, et unikt stel, som endte på Trehøjevej 52.

Thorvald Sehested født den17-10-1981 i Ry ved Silkeborg. Død i Timring den 09-08-1979     

Th. blev født på Sophiedal gods v/ Ry. Han arbejdede som landvæsenselev og blev indkaldt til Garden som soldat. –  En høj flot og rank mand. –

Gardertiden glemte Th. aldrig. Han fulgte kongefamilien nøje, f. eks. kørte han i 1964 til Athen for være til stede ved prinsesse Anne Maries bryllup med kronprins Konstantin – senere konge i Grækenland.

Da Th. blev gift med Bertha, overtog de Hostrup Hovedgård v/ Hostrup strand, (den smukke hvide gård med de takkede gavle) i 1918 – 1920. Her på Hostrup havde de karle og piger, og noget meget moderne dengang: 2 traktorer foruden hestene.     Th. kaldte dem jernhestene.

I ægteskabet var der tre børn: Niels, født 1924, Jens Jakob 1926 og Ingeborg 1929. Thorvald Sehested måtte forlade Hostrup Hovedgård pga. landbrugskrisen i 30-erne. Derfra flyttede familien til Ry, hvor de boede i et skovløberhus, indtil de i 1933 eller  -34 købte gården i Najbjerg, Trehøjevej 52, som var i familiens eje indtil 2006.

Skødet stod i fru Berthas navn pga. konkursen i Hostrup. Th. betalte al sin gæld ud i løbet af de år han boede i Timring.

Th. havde svært ved at glemme sin storhedstid. Han kunne gå tur i marken på Trehøjevej om søndagen, iført læderstøvler, spidsbukser og hvide handsker, på sine 30 tdr. land.

Han blev en bitter mand efter krakket i Hostrup, hvorimod Bertha forblev den milde kvinde, der altid havde noget at give andre.

På sine ældre dage rejste Th. en del. Han var meget historisk interesseret, bl.a. så han på Pyramiderne i Ægypten, Katakomberne i Rom, m.m.

Bertha blev hjemme og passede gården. Hun elskede sin have, havde lidt biavl og gav gerne ud af den gode honning. Man gik aldrig tomhændet fra Fru Sehested.

Børnene

Niels begyndte at læse til ingeniør, men måtte opgive, da der ikke var noget, der hed SU dengang. Derpå rejste han til Sverige og arbejdede i skovene der, indtil han, først i 50erne kom hjem til Najbjerg for at hjælpe sin mor.

Niels overtog gården, da hans mor døde i 1969. Han var perfekt i 3 sprog, var meget belæst, en klog mand og god at lytte til. – Niels forblev enlig hele livet.

Jens Jakob emigrerede til Canada i 1954. Her arbejdede han med olieboring, læste til civilingeniør og startede eget firma. Han blev gift med Diana, og de fik to børn, som hedder Chat og Inga.

Ingeborg blev uddannet som sygeplejerske i Silkeborg, rejste senere .til Bagdad for at arbejde der en tid. Her blev hun gravid, men rejste hjem til København og fødte her sin søn, Kralid, i 1963. –

Herefter arbejdede hun som hjemmesygeplejerske på Østerbro til sin død i 1999. Kralid er i dag lærer i København.

Helt igennem en begavet og belæst familie, som aldrig pralede med deres viden. Når man gik hjem fra et besøg hos dem, følte jeg mig altid rig, for de havde altid noget at give af, og de var samtidig gode til at lytte.                                                                        Var der en plante eller et træ, man ikke kendte navn på, kunne man bare spørge der i familien. De vidste næsten altid, hvad navnet var.

Min mand og jeg passede Niels de sidste 1 1/2 år han levede.

Han døde af kræft, ligesom sin mor, far og søster.

Jens Jakob lever stadig i Canada og er 87 år i dag.

Fortalt af Anne Helene Jensen, f. Jakobsen i 2013

Nabo til familien gennem mange år.