Herning Historie

Under fattigforsørgelse i Skarrild sogn


Vi følger pigen Stine, som var årsag til branden, på Nr. Karstoft i 1860.

I 1870 bor Stines forældre Christen og Ane sammen med datteren Johanne, i et hus i Skarrild Grene og er stadig under fattigforsørgelse.

Der findes først data om Stine igen, da hun d. 21/4 1872, gifter sig med enkemanden Andreas Nielsen. Andreas kommer også fra en familie, der har været under fattigforsørgelse, men han har dog kunnet forsørge sig selv som voksen.

Andreas og hans afdøde kone Bodil, kom til Skarrild sogn i 1868 fra Vorgod sogn.

I 1870 arbejder han som tjenestekarl hos Kro- og købmanden Peder Funder på Gammelgaard i Skarrild.

1872 hvor deres første barn Niels kommer til verden, bor de til leje i Pinvig.

Februar 1877 fødes datteren Ane Kjerstine, fadderne er fra Tim sogn.

Juli 1877 Stine og Andreas bor til leje i Krogager, Green, han har af Anders Breinholt lejet et stykke jord, hvorpå hans ko må græsse, Andreas er ikke i stand til at betale for juni og juli måned.

Anders Breinholt henvender sig til sognerådet, for at få sin lejeindtægt på 7 kr 50 øre månedlig. Sognerådet går med til at betale for juli måned, men vil ikke for fremtiden betale for koens græsning. Man vedtager, at præsten skal afhøre Andreas, for at se om han skal have yderlig hjælp.

Andreas er nok blevet træt af Skarrild sogneråd, og eftersom datterens faddere er fra Tim sogn, må de have haft kontakter dertil, så i august 1877 flytter Andreas og Stine med børn, til Tim sogn.
Men her går det ikke bedre for dem, måske fordi Andreas allerede er syg på dette tidspunkt. De flytter derfra til Stadil sogn, hvorfra der flere gange i året 1878, sendes regninger, for hans sygdom, til refusion af fattigkassen i Skarrild.

Helbredet bliver ikke bedre, og hele 1879 skal han have hjælp af fattigkassen. Juli 1879 refundere sognerådet en regning på 36 kr 8øre, hvorpå der også er kaffesager og andet lignende opført, som gør opmærksom på, at den slags ikke fremover vil blive refunderet.
Oktober 1879 Andreas og familien sig i Vedersø, og nu forlanger Skarrild sogneråd familien hjemsendt til ophold i Skarrild fattighus. Her får familien 3 kr månedlig og en pot sødmælk daglig, til at klare sig for

I 1880 bor der ved folketællingen 10 mennesker i Skarrild fattighus. (Fattighuset er ca. 46 m2. stort) Stines forældre Christen og Ane Knudsen, Stine og Andreas med deres 2 børn, Ane Remme og hendes datter Nielsine Karoline på 20 år og Ane Pedersdatter med sin datter Mette på 23 år.

Andreas er syg, men får oparbejdet så meget overskud, at han kan sende et klagebrev til Amtet, over forholdene i fattighuset m.m. (han har formentlig fået hjælp til brevets udformning)

Fra sogneprotokollen:

  1. marts 1880 angående en af Andreas Nielsen fra Skarrild Fattighus, gennem amtet fremsat klage, over at sognerådet ikke har villet yde ham, så stor en fattighjælp, at han og familien kan være tjent med, og dels over at fattighuset er så lille og dårlig, at de ej heller kan være tjent med at bebo dette.
    Med hensyn til det første, skal man tillade sig at erklære, at A. Nielsen erholdt 3 kr ugentlig og 1 pot mælk daglig indtil 1. marts, men da konen (Stine) er en rask og rørig fruentimmer, der nok er i stand til at fortjene noget og da man tillige antog at de næppe holdte sig så sparsommelige, som kunne ønskes.
    Sognerådet er for øvrigt ikke uvillige til atter at yde ham tillæg. Og angående beboelseslejligheden i fattighuset, da vil man drage omsorg for, at anvise ham en større lejlighed. Ang. fattighusets ombygning, da ville man grumme nødig dertil, eftersom man stadig har påtænkt anskaffelse af en fattiggård, men som hidtil har været holdt tilbage, på grund af mangel på penge, hvilken for en del hidrørende fra den forhavende omordning af kommunens skolevæsen, foruden fattigbyrdens betydelige stigning, i de samme år, hvilket fabrikken Clasonsborg meget har foranlediget.

Om Andreas når at flytte fra fattighuset, er ikke sikkert, han dør d. 7. maj samme år.

  1. maj 1883 gifter Stine sig med ungkarl Christen Tornvig. I 1890 bor de i Herning sogn. 1901 bor de i Nr. Grene i Skarrild sogn, han arbejder som blikkenslager. (Hvis en af læserne skulle kende til resten af Stines livshistorie – vil arkivet meget gerne kontaktes)