Herning Historie

Yde, Christian

Chr. Yde

Chr. Yde

Herning

Født: 1859 — Død: 1937

Bankdirektør, borgmester

I en lang epoke af Hernings historie havde Christian Yde som sognerådsformand og fra 1913 som byens første borgmester ansvaret for ledelsen af Herning.

Denne periode strakte sig gennem netop de år hvor Hernings forvandling fra landsby til moderne storby skete. Byen forandrede sig og fik etableret gasværk, elværk, brolægning og kloakering inden for et relativt kort tidsrum, inden den kunne kaldes købstad.

Alt sammen under Ydes ledelse, der er blevet betegnet som: ”myndig, fyndig og kyndig” – hvad enten han befandt sig i sogneråd, byråd eller forhandlede Hernings sag blandt landets lovgivere.

Christian Yde etablerede sig i 1890 som manufakturhandler i Bredgade nr. 43. Han blev valgt til sognerådet i 1898, formand for dette efter seks år, og i 1913 blev han udnævnt af kongen som den nye købstads første borgmester.

Undervejs solgte han sin butik og blev direktør for den nyoprettede Herning Handels- og Landbrugsbank fra 1903. Han var således i en lang årrække både bankdirektør og borgmester indtil 1921, hvor han afgik som borgmester og blev afløst af Helge Kampmann. Han fortsatte sit arbejde i banken til han blev 74 år gammel.
Kommentarer
chr yde
rikke, herning
jeg synes ham der han var et rigtig god borgermester. <3