Herning Historie

Over Feldborg Skole

Over Feldborg Skole. Ca. 1920

Over Feldborg Skole. Ca. 1920

I 1874 oprettedes Over Feldborg Skole i en tilbygning til sognenrådsmedlem Christian Fiskers gård “Nygaard” ( Det nuværende Bredgade 88). Læreren skulle også undervise i Gråsand biskole i Grove. Skolen fungerede på dette sted, indtil den i 1886 blev ramt af et lyn og nedbrændte. Herefter blev der i nogle år afholdt skole på gården Agerskov (Skovvej 5)

I 1901 blev der bygget en ny skole i Over Feldborg, og der blev samtidigt oprettet et fast lærerembede. Thomas Henriksen havde været biskolelærer indtil da, men blev nu lærer i den nye skole, dette embede havde han indtil 1905. Han blev afløst af den tyveårige Hans Kristian Hansen, der kom lige fra seminariet. Han opnåede det sjældne at holde 50 års jubilæum som lærer, idet han efter sin pensionering i 1954 arbejde som vikar i et års tid.

H. K. Hansen interesserede sig meget for lokalhistorie og skrev flere artikler om egnens historie. Han var desuden en ivrig amatørfotograf, og vi har derfor mange fine billeder fra Over Feldborg Skole, og egnen generelt. Hans søn Øjvind Lier Hansen skrev i 1996 bogen “Af hedens saga”, der blandt andet bygger på notater og andet materiale og især fotos af H. K. Hansen.

I 1958 blev den nye Centralskole i Feldborg Indviet, og den gamle skole ombygget til lærerboliger. Bygningen blev nedrevet i 1988 og der er nu pensionistboliger på stedet.

I Over Feldborg Skole tillod elevtallet også oprettelsen af et lærerindeembede. Der var følgende lærerinder, hvoraf den sidsnævnte nåede med over i Centralskolen:

Mette Jensen Tranum    1901-03
M.. Buch                       1903-12
Kirsten Mathiasen          1912-14
Mikkelsen Linde            1914-21
Karen Marie Noe            1921-25
Nielsine Johanne Vad     1925-57

I det hele taget må man konstatere, at Feldborgskolerne har været gode til at fastholde lærerkræfterne: Holm i 27 år, Taulborg i 30 år, frk. Vad i 32 år og H. K. Hansen i ikke mindre end 50 år.

Over Feldborg skole ca. 1945. Mange af elevernes navne findes på Lokalarkivet i Aulum

Over Feldborg skole ca. 1945. Mange af elevernes navne findes på Lokalarkivet i Aulum