Herning Historie

Aulum sparekasse

Sparekassen må ikke forglemmes i en beskrivelse af Aulum sogn, da det så vidt man kan skønne det, det første fælles optræden, til ophjælpning af den daværende landbostand, ved i fællesskab af bringe hinanden økonomisk støtte, ved sammensparede midler.

Aulum sparekasse blev oprettet i 1881, og der kan skrives meget om et så omfattende virke, men da det kun er fem år siden jeg gav et bidrag til et festskrift i anledning af sparekassens 75 års jubilæum, skal jeg ikke gentage dette, men henvise til det nævnte festskrift, som er uddelt i mange eksemplarer.

Dog skal det tilføjes at sparekassen, nu i mange år, har ydet næringslivet i Aulum – såvel handelsstanden som landbruget, en umådelig støtte. Skal der købes ejendom, forretning eller foretages byggeri, er det som regel sparekassen der må træde hjælpende til, og der møder man altid forståelse og venlig modtagelse.

Det gælder for sparekassen som for ethvert andet pengeinstitut, at grundlaget for at betjene en kundekreds, til dels afhænger af kundeforholdet mellem indskydere, og pengeinstituttets ledelse, da det i særlig grad, er de indsatte og betroede midler som danner grundlag for udlåning. I denne forbindelse har Aulum sparekasse en meget solid stilling overfor såvel indskyder, som låntager.

Ved sparekassens sidste regnskabsaflæggelse d. 1. april, 1961, udviser sparernes indskud og folio;

Samlet indskud og folio 7.065.768,92
foruden reserver 423.165,65
Samlet udlånskapital udgør 7.488.934,57

Det kan samtidigt også have interesse at tage et tilbageblik, for eksempel 25 år tilbage til sparekassens regnskab for året 1935-36, pr. 1. april, 1936, for at se hvilke midler, der på dette tidspunkt, fandtes som indskud på konto i forbindelse med datidens reserver;

Regnskabet d. 1. april, 1936, udviser samlede lån og folio 1.080.514,00
Reserver 110.771,00
Herved samlet 1.191.285,00
Regnskabet d. 1. april, 1961, udviser samlede lån og folio 7.065.768,92
Reserver 423.165,65
Herved samlet 7.488.934,57
Fremgang fra 1936-1961
Regnskabet udviser samlede lån og folio
1961 7.488.934,57
1936 1.191.285,00
Fremgang på 25 år 6.297.649,57

Bestyrelsen eller tilsynsrådet, består for tiden af;

Rentier, Ole Jensen, Aulum – Formand

Smedemester, Nicolai Nielsen, Aulum – Næstformand

Gårdejer Peder Larsen, Hodsager

Forretningsfører Peder Lindholt, Aulum

Teglværksejer Eli Poller, Sinding

Gårdejer Aksel Henriksen, Tvis

Gårdejer Niels Østergaard, Aulum

Gårdejer Juhl Christensen, Aulum

Direktion; J. P. Jensen

C. Lauge