Herning Historie

Aulum tidende

Aulum tidende kan med rette kaldes hovedorganet i Aulum, særligt ud fra den forudsætning at der ikke findes andre presseorganer i byen, hvor borgerne har ulighed for at give luft for deres ønsker, hvad enten det er lokalt stof eller annoncer angående køb og salg, når man ønsker at nå ind i alle hjem.

Dermed være selvfølgelig ikke sagt at vor købstads dagblade, såvel fra Holstebro som Herning, skal lades ude af betragtning, nej, absolut ikke – de er alle godt redigerede, og tager al mulig hensyn til Aulum og omegns befolkning.

Det som i særlig grad skabte tanken om et ugeblad, var vores geografiske placering, midt mellem Holstebro og Herning, som medførte at man nødsagedes til at lade sine annoncer indrykke i 4-5 blade, for at komme i kontakt med hele omegnens befolkning, og så kunne det endda glippe, da det ikke var alle som abonnerede på dagbladene. Når jeg skriver dagblade, tænker jeg selvfølgelig ikke på navnet, Dagbladet, men på alle dagligt udgivende blade, uanset partifarve.

Der var en betydelig udskrivning til annoncer og meddelelser i alle disse blade, hvorfor tanken opstod at lade et ugeblad komme i alle hjem, uden abonnementsbetaling, for at få en større berøringsflade, også i oplandet. Økonomien skulle bæres af indtægterne fra annonceringer.

Den første spire til Aulum tidende, ligger 38 år tilbage, altså til 1923, eller måske efteråret 1922, meddeler pensioneret landpost, A. Lundsgaard, som nu bor i Ringkøbing, og var bladets første redaktør i Aulum.

Efter Lundsgaards hukommelse, var det skomager, Arthur Pedersen, nu portør i Vildbjerg, der gjorde det første forsøg, men det gik ikke – bladet gik ind. Da Aulum tidende nu i 1961 noterer sin 36. årgang, må det være i 1925, at det virkelig tog sin begyndelse, med årgangens indførelse. Det var nævnte landpost, A. Lundsgaard og cykelhandler, Fr. Svint, Vildbjerg, som gik ind for tanken. Med et enorm slid, drevet af enorm slid, drevet af interesse, sammen med vovemod, da der jo ikke var fuld forståelse for sagen, ude blandt befolkningen, men ved stadig gå-på-mod, og overtalelse, opnåedes der nogle annoncer. Men det var stadig med økonomiske ofre, at de første år gik. Lundsgaard har altid været en arbejdshest, og det har selvfølgelig været altafgørende.

Aulum tidende, blev til at begynde med, trykt hos bogtrykker Pagh, i Herning. Derefter hos Herning Avis` Trykkeri, men kun hver fjortende dag. Da bogtrykker Bernhard Jensen kom til Ikast, og her udgav Ikast og Bording ugeblade, overtog han også Aulum og Vildbjerg tidende, som han stadig er udgiver af. Aulum tidende overgik nu til at være et ugeblad, og med indehaveren af Aulum duplikerings bureau, med Sigfred Lundsgaard som lokalredaktør. Denne funktion har han haft, de sidste 12 år.

Sigfred Lundsgaard er søn af bladets medstifter, således at bladet, helt fra starten, har haft sit hjemsted i Lundgaardske hjem, med undtagelse af et par år, hvor Carl Hald var lokalredaktør. Bladet har altid i den Lundgaardske familie, været i gode hænder, idet tonen og ånden har været god og sund.

Når Aulum tidende kommer til vore hjem, er det sikkert det blad der først bliver slået op. Der ved man, at det lokale nyhedsstof i vor lille omkreds, findes. Selvom bladet nu kommer gratis i alle hjem i Aulum, Hodsager, Ørre samt flere sogne, er den altid velkommen og har antageligt, økonomisk bæreevne. Det er en fornøjelse at se hvorledes annoncespalterne har udvidet sig, år efter år, og den ansvarshavende redaktør, Bernhard Jensen, har vist sig at have forståelse for hvorledes et sundt, og velredigeret blad skal se ud. Vor nuværende, hjemlige lokalredaktør, Sigfred Lundsgaard, har udført et stort og fortjenstfuldt stykke arbejde, for at gøre bladet så indholdsrigt som muligt. Han har slået den gode og sunde tone an, ikke alene som redaktør, men også som lejlighedsforfatter. Også i den forbindelse har Sigfred Lundsgaard udført et mægtigt stykke arbejde, således at der næsten ikke, ved nogen festlig lejlighed, har manglet en sang eller flere, i dagens anledning. Dette har været med til at højne fester – både ånden og tonen, har altid været sunde, saglige og hjemlige, bygget på gode melodier, hvorfor Lundsgaard også skal have min tak, i Aulum sogns beskrivelse.

C. Laugesen