Herning Historie

Palle Fløes Vej

Palle Fløe Nielsen manufakturhandler født 1839 død 1905

Palle Fløe Nielsen manufakturhandler født 1839 død 1905

Vejen er opkaldt efter en hosekræmmer, der som ganske ung drog ud fra Gjellerup sogn. Efter at have handlet med sine varer rundt omkring i hele landet, tog han ophold i København. Her fik han efterhånden oparbejdet en betydelig virksomhed som grosserer. Han opnåede at få borgerskab i hovedstaden, men glemte aldrig sit fødesogn. Han skænkede et orgel til Gjellerup Kirke, og i sit testamente oprettede han og hustruen to legater, et. til værdigt trængende i sognet og et til oprettelse af en Havebrugsskole for Hammerum herred. Den nuværende Agroskole på Hammerum Hovedgade har sin oprindelse heraf. I anlægget i Hammerum blev der i 1906 af Gjellerup Kommune rejst en mindesten for grosserer Palle Fløe Nielsen. Denne sten er nu flyttet til kirkegården i Gjellerup. En anden mindeplade er indmuret på Agroskolen.