Herning Historie

Børne ”Forsorg” i Gjellerup sogn, 1836

Året 1836. Onsdagen den 16. marts blev efter forud skete kundgørelse på kirkestævne afholdt licitation over drengen Knud Christensen, der står under fattigvæsenet til forsørgelse. I tilfælde at ingen sognemand ville modtage ham i sommertjeneste, enten for løn eller uden løn, fra nu af og indtil 1. november næste, på vilkår at han klædes på fattig-væsenets regning.
Licitationen anholdtes af undertegnede sognedegn Lund i præstens forfald og tilstedeværende medhjælpere.

Ingen var mødt som ville modtage ham i tjeneste ommeldte tid for løn, men man forlangte for 1 Td. Rug og 1 Td. Byg i ommeldte tid til hans Underholdning i Tjenestetiden.
Ved Bud og mindre Bud forlangte Peder Bjerring i Bjødstrup 5 Skp. Rug og 5 Skp. Byg. Anders Nielsen i Nørhauge ville modtage ham for 4 Skp. Rug og 4 Skp. Byg. Peder Bjerring ville modtage ham for 4 Skp. Rug og 5 Skp. Byg.

Ingen ville modtage drengen for mindre. Kornet leveres i næste april, juli og oktober kvartaler af fattigvæsenet, og drengen er pligtig at forrette for sin husbonde, det arbejde hans alder og kræfter tillader ham at forrette.

Træsko holder husbonden drengen ved lige med.

Anders Nielsen kom endelig i tanke om at modtage drengen for 4 Skp. Rug og 3 Skp. Byg. Ingen ville modtage ham for mindre; så blev Anders Hauges Bud approberet.
Forhandlingen sluttet.

Datum ut supra.
Lund.


Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her er der mulighed for at læse de gode beretninger og se skønne gamle billeder.

Indholdet er leveret af alle lokalarkiverne i Herning Kommune, og har man som læser kommentarer, kan de indsendes til det arkiv, som har lagt historien/billedet på.

Har du selv en god lokal historie at fortælle så send den til dit lokale arkiv, så vil arkivet sørge for at den bliver lagt her på herninghistorie.dk.

Følg os på Facebook