Herning Historie

Tjenestepigen på Lindbjerggård

Lindbjerggård 1947

Lindbjerggård 1947

En Ejer” af Gaarden traf for mange År siden Lambert Christensen, som da boede øst for Kirken. Det har antagelig været mellem 1860-1870.

Førstnævnte fortalte da Lambert, at de den foregående Aften havde haft et »farligt Mas«, idet en af. deres Piger skulde føde et Barn.

Min Kone vilde ikke have det Smadder inde i Stuehuset, hvorfor vi fik hende anbragt ude i en Kobås. Men tænk, Jordemoderen vilde ikke gå derud, uden at min Hustru skulde følge med.
Nu til Morgen har vi slagtet et Lam og pakket det varme Lammeskind om Barnet, og så har nu en af mine Karle kørt Moder og Barn til Kølkjær. (Pigen var antagelig derfra).
Gamle Lambert svarede: »Hm, nå så der var ikke Rum i Herberget.«

 


Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her er der mulighed for at læse de gode beretninger og se skønne gamle billeder.

Indholdet er leveret af alle lokalarkiverne i Herning Kommune, og har man som læser kommentarer, kan de indsendes til det arkiv, som har lagt historien/billedet på.

Har du selv en god lokal historie at fortælle så send den til dit lokale arkiv, så vil arkivet sørge for at den bliver lagt her på herninghistorie.dk.

Følg os på Facebook