Herning Historie

Cultural Heritage for the Future

Herning Bibliotekerne deltager i perioden 2019-2021 i Erasmus+-projektet ”Cultural Heritage for the Future”. De øvrige deltagende lande er Litauen, Slovenien, Estland og (indtil primo 2020) Sverige.

Cultural Heritage for the Future – kort præsentationsvideo

Her kan du læse mere om projektet

Formålet med projektet

Formålet med projektet er at udveksle eksisterende praksisser og erfaringer og udvikle nye metoder til at aktualisere, synliggøre og formidle lokal og national kulturarv for (og med) den voksne målgruppe. Derigennem kan bibliotekerne være med til at engagere lokalsamfundet og fremme aktivt medborgerskab – også for mere udsatte grupper af borgere.

Hvad sker der lokalt?

Herning Bibliotekerne og Arkiverne i Herning Kommune har fokus på de mange gode historier ude blandt kommunens borgere, som kan lære os noget om Hernings fortid og være med til at binde fortid, nutid og fremtid sammen. Det enkelte menneskes erindringer og livshistorier er et helt centralt element i forhold til at anskueliggøre og bevare kommunens særlige kulturarv.

I Herning arbejdes der derfor med at indsamle erindringer fra såkaldt helt almindelige mennesker fra lokalområdet: syersker, landarbejdere, håndværkere osv. Ideen er, at erindringerne også kan benyttes efter projektperioden i formidlingsøjemed og i arkivets almindelige arbejde. Der er blevet udviklet en it-platform, erindringssiden ”Mit liv”, med henblik på at gøre det lettere at indsamle folks erindringer, historier og billeder fra lokalområdet.

”Herning fortæller”

Som et led i indsamlingen af de gode historier har biblioteket i Herning etableret en redaktionsgruppe, Herning Fortæller, bestående af lokale seniorer. Gruppen indsamler og formidler lokale livshistorier og erindringer og fremkalder dermed både et historisk tilbageblik og skaber et nutidigt nærbillede af en svunden tid. På den måde er gruppen med til at sætte spot på kommunens kulturarv.

Her kan du læse biblioteksformidler Mai Kordelin Paulsens beskrivelse af ”Herning fortæller”.

Herning Historie

Herninghistorie.dk er stedet hvor hele Herning Kommunes historie bliver fortalt. Her finder du spændende beretninger og flotte billeder, leveret af lokalarkiverne i Herning Kommune.

Det er også her du finder information om kommunens lokalarkiver og Historiens Hus på Museumsgade 32, der rummer 8 historiske foreninger, med hver deres aktiviteter.

Fortæl os en historie

Lokalarkiverne formidler historier for alle historisk interesserede, og du kan hjælpe os.

Sådan gør du

Følg arkiverne på Facebook