Herning Historie

Gamle veje i Ørre og Sinding Sogne (VSØ)

Men altså kun om deres Forløb i Hardsyssel (Ringkøbing Amt). Jeg har længe ønsket at kende de videre forløb. Da jeg så følgende kort, blev jeg i stand dertil.

Kortets skabere og udgiver

Kortets skabere og udgiver

Fra HHH, som man ser, så går kortet kun til Hjøllund. Jeg vil dog først se på nogle ting fra forløbene i Hardsyssel

Fra HHH, som man ser, så går kortet kun til Hjøllund. Jeg vil dog først se på nogle ting fra forløbene i Hardsyssel

Dette billede er taget ca. 3 km sydøst for Nybro Mølle, på vejen mod Sunds. Gamle hjulspor på Holstebro-Horsens vejen. Blev sporene for dybe, flyttede man bare vejen ud til siden og kørte så der, og så fremdeles. Er fredet.

Dette billede er taget ca. 3 km sydøst for Nybro Mølle, på vejen mod Sunds. Gamle hjulspor på Holstebro-Horsens vejen. Blev sporene for dybe, flyttede man bare vejen ud til siden og kørte så der, og så fremdeles. Er fredet.

1 Storåen 2 Højris Å 3 Kirkestien 4 Sunds Nørreå 5 Løvenå 6 er det farvede billede af hjulspor 7 er Stenkisten. En stenkiste er en bro bygget op af store sten og med sten som understøtning

1 Storåen 2 Højris Å 3 Kirkestien 4 Sunds Nørreå 5 Løvenå 6 er det farvede billede af hjulspor 7 er Stenkisten. En stenkiste er en bro bygget op af store sten og med sten som understøtning

Nybro Mølle med Storåen i forgrunden og Sunds Nørreå kommende fra højre.

Nybro Mølle med Storåen i forgrunden og Sunds Nørreå kommende fra højre.

En træbro over Storåen fra begyndelsen af 1800-tallet, før den var der kun et vadested, hvor dyr og vogne måtte gennem vadestedet, forat komme over på den anden side af åen. Tæt på broen ligger en gård med navnet "Ørrevad", der antyder, at der har været et vadested

En træbro over Storåen fra begyndelsen af 1800-tallet, før den var der kun et vadested, hvor dyr og vogne måtte gennem vadestedet, forat komme over på den anden side af åen. Tæt på broen ligger en gård med navnet “Ørrevad”, der antyder, at der har været et vadested

En stenkiste dvs. en stenbro, bygget af store og lange sten, med tilsvarende sten som støttepiller

En stenkiste dvs. en stenbro, bygget af store og lange sten, med tilsvarende sten som støttepiller

fra HHH Holstebro-Vejle-vejen Den stiplede del fører mod Horsens

fra HHH Holstebro-Vejle-vejen Den stiplede del fører mod Horsens

Udsnit af det gamle kort; man kan godt følge vejene til Horsen og Veile fra Holstebro som to parallele linier. Holstebro-Horsens-vejen passerer: Aulum, Nybro Mølle, Sunds Kirke, Gjelleruplund, Gjellerup Kirke, Ikast Kirke, Grøde, Lille Hjøllund, Vrads Kirke, Løve, Grædstrup, Ring og Nim. Holstebro-Veile-vejen Passerer: Vejen Mølle, Aulum, Sinding gdr., Tørring Kirke, Herning gl-Kirke, Rind, Fløe, Arvad Mølle, Brande Kirke, Riis, Givskud Kirke, Jelling, Højgaard. I det store og hele følger de nuværende veje de gamle veje.

Udsnit af det gamle kort; man kan godt følge vejene til Horsen og Veile fra Holstebro som to parallele linier. Holstebro-Horsens-vejen passerer: Aulum, Nybro Mølle, Sunds Kirke, Gjelleruplund, Gjellerup Kirke, Ikast Kirke, Grøde, Lille Hjøllund, Vrads Kirke, Løve, Grædstrup, Ring og Nim. Holstebro-Veile-vejen Passerer: Vejen Mølle, Aulum, Sinding gdr., Tørring Kirke, Herning gl-Kirke, Rind, Fløe, Arvad Mølle, Brande Kirke, Riis, Givskud Kirke, Jelling, Højgaard. I det store og hele følger de nuværende veje de gamle veje.

Vejene Holstebro-Horsens og Holstebro-Vejle er her farvet røde, så man bedre kan følge dem.

Vejene Holstebro-Horsens og Holstebro-Vejle er her farvet røde, så man bedre kan følge dem.