Herning Historie

Kristensen, Evald Tang

Var folkemindesamler og lære i Lund og Busk skoler i Gjellerup sogn i tiden 1866 – 1876