Herning Historie

Landt, Jørgen Christian

Herning

Født: 1796 — Død: 1860

Herredsfoged

Jørgen Christian Landt blev udnævnt til herredsfoged og – skriver i Hammerum Herred i året 1825. Da Landt ankom fra København til landsbyen Herning, måtte han konstatere, at der hverken var tinghus eller arrest. Som repræsentant for landets udøvende og dømmende magt havde han ingen steder at dømme og forvare lovovertræderne. Efter få år havde den unge og virksomme herredsfoged imidlertid solgt en parcel af sin gård Laulund, hvorpå egnens første tinghus blev opført og taget i brug i 1828.
Stedet var Østergade nummer 8, hvor supermarkedet Super Best findes.
Da herredsfogeden senere bosatte sig på gården Nyborg – også kaldet Herninglund, plantede han på en del af sin jord en lille plantage. Plantagen blev fældet med byens udvikling langs Bredgade – Vestergade sidst i 1870érne.
Mere end hundrede år senere blev tidligere baggårde og utidssvarende huse revet ned for en bysanering, hvorved adressen Landts Gård opstod.