Herning Historie

Nielsen, Christen Hansen

Chr. Nielsen Hansen og hustru, Else Marie

Chr. Nielsen Hansen og hustru, Else Marie

Frølund, Gjellerup sogn

Født: 1855 i Fjelstrup, sønderjylland — Død: 1937 i Frølund

Han blev også gift med Else Marie Rasmussen født den 1 januar 1863 i Ikast og død den 6 februar 1947 i Gjellerup.

Christian N. Hansen overtog gården ”Meldgård i Frølund omkring 1880 og blev samme år gift med Karen Marie Jensen. Ejendommens areal var ca. 100 tdr, land, deraf var 35 tdr, land dyrket jord og ca. 10 tdr, land eng og kjær, resten var hede. Ejendommens besætning bestod dengang af to heste, 2 plovstude, 4 køer, 6 stk. småkvæg, 1 vædder og 6 får samt en griseso.
Opdyrkning af heden er foregået i 2 perioder. 1882 — 93 opdyrket 25 tdr, land og 1911—20 ca. 30 tdr, land. Oplysningerne stammer fra en dagbog som Chr. N. Hansen har ført gennem hele sin manddomstid.
Efterhånden som som opdyrkningen skred frem blev jordarealet for stort til gården og der blev da udstykket og bygget en gård på 47 tdr, land som overtoges af en søn. Samtidig blev bygningerne på den gamle gård udvidet og tilbygget, så der ved Chr. N. hansens død stod en tidssvarende gård som drives videre af en anden søn.

Den udstykkede ejendoms besætning består i dag af 2 heste, 12 køer, 2 kælvekvier samt 10kvier og kalve, 3 grisesøer, 6 fedesvin og 9 grise.
På den gamle gård er der en besætning på 4 heste, 16 køer, 1 tyr, 10 ungkreaturer, 2 grisesøer, 20 fedesvin, og avlen er mangedoblet.

Foruden Chr. N. Hansens store arbejde for hjemmets fremgang, blev hans evner taget i brug i det offentlige liv. Heraf skal nævnes: medlem af sognerådet to gange, 1895—1900 og 1907—1913, heraf en stor del af tiden som formand, kommunekasserer fra 1911—1913, i mejeribestyrelsen fra 1901 til 1909. tillidsmand for mejeriernes ulykkesforsikring. I bestyrelsen for Gjellerup brugsforening, samt i bestyrelsen for hjælpekassen.