Herning Historie

Pontoppidan, Hendrik

Hendrik Pontoppidan

Hendrik Pontoppidan

Herning

Født: 1814 — Død: 1901

Generalkonsul

Hendrik Pontoppidans forbindelse til Herning skabtes gennem Hedeselskabet og E.M. Dalgas.

Pontoppidan uddannede sig i store handelsbyer som Altona og Manchester, hvorefter han drev handelsvirksomhed fra Hamburg. Han forstod sig på bankvirksomhed og var repræsentant for den danske Nationalbank samt finansministeriet. Derfor fik han efter ti års virksomhed med tætte danske handelsforbindelser titlen som generalkonsul.

Han støttede Hedeselskabet fra dets start og samarbejdede med Dalgas om lånevirksomhed til beplantning af heden. Han samlede i 1874 to gårde i Høgild under ét, sådan at Hedeselskabet kunne fortsætte sine forsøg med plantning her.

Pontoppidan støttede selv, eller formåede at overtale andre til at støtte mange formål indenfor land- og skovbrug. Således gav han et beløb til forsøg med at afvande og opdyrke mosearealerne i Knudmose syd for Herning. Her blev i 1891 ansat en bestyrer og stedet kaldtes ”Mosestationen Pontoppidan”.

Dalgas havde opsynet med forsøgene og undervejs planlagde han et anlæg i mosens kant med løvtræer som læ for vinden – Dette Søndre Anlæg overgik senere til at være Herning kommunes. Her står også mindesmærket for Hendrik Pontoppidan, der blev afsløret af Hedeselskabets direktør i taknemmelig erindring om selskabets store velgører der, som indskriften siger – var ”en ven af flid og nøjsomhed”.