Herning Historie

Om Snejbjerg Gæstgiveri og Kro.

Snejbjerg Gæstgiveri blev bygget i 1890-erne hvor landevejene mellem Ringkøbing – Århus og Holstebro – Vejle krydsede hinanden.

På den tid gik de store drifter fra Nordjylland til Tyskland.Om natten lå studene ude på marken og fik foder, medens svinene kom ind på gårdspladsen sammen med gæssene, så de var bedre beskyttet.Til de rejsende, der kom i hestevogn, var der en rejsestald, hvor vognene kunne stå og hestene kunne få noget at spise og hvile ud, medens herskabet nød Karolines gode mad i krostuen og fik sovet ud på kroen efter dagens anstrengende rejse.

Hvert forår var der marked i 2 dage i Snejbjerg og så gik det livligt til i kroen, hvor handlerne blev beseglet med et håndslag og “en lille en’. Man kunne købe “en gammel øl’; det var det sidste øl i ankeret, tilsat lidt sukker og derefter serveret med en pind i, til omrøring af sukkeret. Hele herligheden kostede 4 skilling.

Således formede krolivet sig i store træk indtil Karoline og Thomas Andersen i 1891 solgte kroen til deres søn Anders Peder, der i 1890 var blevet gift med Dorthea Enevoldsen. Anders Peder tog sin Mors navn Eybye og slettede Andersen.De havde en pige til hjælp i huset og en dreng til hjælp i marken og til pasning af de få husdyr der var: Et par køer, et par svin og noget fjerkræ.Bag rejsestalden var en lille sal der blev brugt af sognet til bryllupper, begravelser osv. lige indtil de i 1909 kunne bruge forsamlingshuset. En stor oplevelse var det, når en teatertrup kom og gav forestilling på kroen, med klaverledsagelse!

Rejsestalden brændte i 1916, men selve kroen blev reddet. Rejsestalden blev ikke opført igen, da bilerne var ved at erstatte hestevognene. Desuden var markederne flyttet til Herning og landevejen mellem Holstebro og Vejle flyttet længere østpå.
Gigten var begyndt at plage A.P. og Dorthea døjede med dårlige lunger og var ofte sengeliggende. De havde fulgt med udviklingen og fået indlagt vand og el, og havde telefonnummer “2′. Kroen blev solgt i 1926 til en Københavner, der ville bruge den som “lystgård’.
Den kunne ikke sælges som priviligeret Kro, da bevillingen ikke kunne sælges videre. Derefter hed stedet “Rosenlund’; måske på grund af den smukke krohave, som Herningenserne ofte lagde søndags turen forbi og samtidig kunne fornøje sig med et spil kegler.

Anders Peder Eybye blev født 19.02.1866, døde 12.11.1926.
Dorthea blev født 05.06.1867 i Nederkær, døde i Snejbjerg 19.05.1923.

A.P. og Dorthea fik 3 børn:

• Thomas født 01.03.1891, død 03.10.1981.
• Louise født 04.04.1892, død 30.03.1965.
• Enevold født 10.02.1894, død 11.01.1897.

Det er, hvad jeg har fundet frem til ved at læse familiens gamle breve igennem.
Karoline og Thomas Gjæsten Andersen var mine Oldeforældre.

Mvh.

Tanya Eybye, 2820 Gentofte