Herning Historie

Trehøje Modeljernbane Klub

Artiklen bygger på oplysninger fået ved interviews med Knud Verner Jensen og Aage Lavrsen.

I foråret er der stiftet en modeljernbaneklub i Vildbjerg. Den har fået til huse i kælderen i Den Gule Bygning.
Ideen er kommet fra Knud Verner Jensen, tidligere Timring, Bo og Åge Lavrsen, Vildbjerg.
Knud Verner Jensen bor i Gullestrup, men er fra Timring, nærmere bestemt Smækbjerg.

Knud Verners tilknytning til Den Gule Bygning går helt tilbage til 60’erne, hvor han tog præliminæreksamen (en 4 årig overbygning) fra Vildbjerg Skole. Interessen for modeltog fik Knud hos sin frisør, som havde en bane. Knud lavede huse, træer m.v. selv. Selve togvognene købte han dog.
Da Knus kom i lære fik han lidt penge på lommen og fik råd til de første tog.
Hans svigerfar var glarmester og ejede det gamle Forsamlingshus. Her var der også plads til en modeljernbane. Senere måtte den pilles ned, da der ikke var plads til den, fordi svigerfaren selv skulle bruge pladsen.
Så fik Knud en forespørgsel om at blive toginstruktør i ”Den praktiske fritidsklub” i Herning, hvilket han sagde ja til. Ellers blev der ikke meget tid til at lege med tog.
Men så mange år efter, da hans veninde så et modeljernbanetog i et vindue i ”Legeland” i Horsens blev interessen vagt. Han havde lige fået en del penge frigivet og købte så for mange tusinde kroner togdele, men pga. sygdom kom toget til at stå i kasser.
Men så kom Knud Verner til at snakke med sin havemand.
Åge Lavrsen har ordnet have i flere år for Knud Verner. De kom så til at snakke om det at have en hobby. Da Knud Verner hørte, at Åge interesserede sig levende for modeljernbaner, kom han til at tænke på, at han jo havde disse kasser.
Og interessen var der stadig. Han ville så gerne testamentere det hele til nogen med interesse for modeljernbaner.
Der var forskellige muligheder for, hvad der så skulle ske. De havde begge tilknytningen til “Den Gule bygning” og her var gode lokaler . Her kunne der også oparbejdes tilknytning til andre, derfor blev foreningen Trehøje Modeljernbane stiftet. Der er nu en bestyrelse på 4. Der er ikke mange medlemmer endnu, men man skal jo også lige i gang. Det er dyrt at etablere en bane og derfor er der søgt midler fra virksomheder, foreløbig i Herning og til efteråret skal man i gang med virksomhederne i Vildbjerg. Men da kommunen ejer bygningen, er der ingen husleje. Man betaler blot et medlemskab af foreningen “Den Gule Bygning”. Knud Verner og Aage er glade for, at det kan blive her. De håber, der til stadighed vil være folk, som vil interessere sig for at arbejde med det. Hvis der er manglende interesse, er der skrevet ned, hvad der så skal ske.
Man var meget glad for at kunne flytte ind i to så velholdte rum + depotplads. Så i foråret 2016 begyndte man at bygge en bane.
Der er mange positive ting ved at være i bygningen: Der kommer mange og kigger ind. Rart at være en del af et fællesskab med de andre brugere i huset. Når der er åbent andre steder vil man gerne invitere indenfor. Gerne være en del af bygningen.
Aage bruger megen tid på at lave banen. Den bliver i flere etager, der er huse og vandområder. Og så skal der laves hul mellem to rum. Og det bliver lavet af en, der bare har hørt, at det vil de gerne have.
Aage Lavrsen, som bor i Vildbjerg har også sin historie om jernbane interessen: I sin tid kunne skoleelever årligt få en gratis tur med DSB. Åge brugte sin billet til at køre til sine bedsteforældre. Og straks han var kommet dertil, løb han ned til banen og skrev tognumre op og studerede livet. Og hans drøm blev at blive lokofører. Men da han opdagede, at det gav snavsede fingre, opgav han og uddannede sig som købmand.
Men drømmen var der. Som barn ville han gerne have et elektrisk tog. Men det var for dyrt, han fik så et optrækstog.
I 1963 kom han i lære som købmand og da han fik den første månedsløn, ca. 280 kr. brugte han alle pengene til tog. Det blev til 12 buede skinner, 4 lige, et lokomotiv, to vogne og en transformator. (Han boede gratis hjemme). Og i mange år har han haft en meget stor bane på loftet i privaten. Nu hører jeg, at den er flyttet nedenunder i et stort rum, som er lavet, efter at børnene er flyttet hjemmefra.
Men lysten til at være sammen med andre er der.

Knud Verner Jensen, Aage Lavrsen og Niels Peder Nielsen

Derfor tilbringer han en del tid i Den Gule Bygning.
Denne klub mødes hver torsdag aften.

Efterskrift:
Knud Verner Jensen, der gennem sin store donation af såvel rullende som fast materiel, var stærkt medvirkende til dannelsen af Trehøje Modeljernbaneklub, opnåede ikke at se det endelig anlæg færdigt. Efter længere tids sygdom døde Knud Verner Jensen tirsdag d. 11. oktober, men han nåede dog at se de første tog rulle på det nye anlæg.
Dermed gentager historien sig. For da jernbanen mellem Holstebro og Herning var klar til åbning i 1904, var manden, der om nogen sørgede for, at jernbanen kom omkring Vildbjerg og i dag betegnes som det moderne Vildbjergs fader, Niels Mouritsen, dødssyg. Han nåede dog at komme på stationen og se et prøvetog, der var ved at forlade stationen. Da personalet så Niels Mouridsen, stoppede de atter toget og fik en snak med ham. Niels Mouridsen døde få dage efter indvielsen.

Skrevet af Tove Lykkeberg og Knud Bunde, Vildbjerg arkiv.