Herning Historie

Smadderstræde (Kjærs Vej)

Engang blev Kjærs Vej kaldet Smadderstræde. Gaden var et af de steder hvor de første huse blev bygget i Ørnhøj.
Arealet på den vestre side af Kjærs Vej blev købt af Ørnhøjbanen i 1911, derfor blev denne side af Kjærs Vej ikke bebygget før banen blev nedlagt i 1961.
Største delen af banens grund som lå på den veste side af vejen var tilplantet med træer, men på den nordlige side, der lå ud til Hovedgaden var der en åben plads der blev kaldt for ”Tørrepladsen”.
Her var der både under den første og anden verdenskrig et stort lager af kul til lokomotiverne. I 1940erne var det Thorvald Vendelbo, der havde opgaven med at holde banens sporareal rent for brunkul, der var blevet spildt under læsningen. Disse kul blev kørt til tørrepladsen og sorteret, for efterfølgende at blive læsset i bane vogne. Den øvrige del af banens jord blev lejet ud.
Bl.a. kan nævnes at skrædder Sv. Chr. Sand havde et stykke til have og en voliere med burfugle. Sognerådsformand Chr. Jensen havde frugthave.
Købmand Kr. Stjernholm havde æbleplantage og frugthave på banens grund.
Både Skrædder Sand og Købmand Stjernholm havde også minkfarme på grunden.
Da denne gade ikke var kloakeret og spildevandet fra husene på den østre side var tilbøjelig til at løbe over vejen, blev den i daglig tale derfor kaldet for ”Smadderstræde”. Et navn, der blev brugt indtil Ørnhøj i 1967, fik officielle gadenavne.
Her fik omtalte gade navnet Kjærs Vej for at mindes snedker Kjær, som med sin kone Maren flytte-de til Ørnhøj i 1911. Han gjorde en kolossal indsats for byens udvikling.
På hans initiativ blev der bygget kirke, hotel, oprettet vandværk og bygget elværk samt meget me-re.